Foto: Stortinget / Flickr

En avgiftsøkning på 3,50 kroner literen fører til at verdens reneste drivstoff ikke blir å finne i Norge.

Regjeringen har i statsbudsjettet bestemt at det skal innføres veibruksavgift på LPG (propan brukt som drivstoff). Det betyr en økning på pumpeprisen på 3,5 kroner per liter. Med dette er det klart at mange av landets 140 fyllestasjoner for LPG vil legge ned, skriver Flogas Norge AS i en pressemelding.

Regjeringen sørger dermed for at verdens reneste drivstoff til forbrenningsmotorer – propan fra fornybare råvarer – ikke vil finne veien til norske biler når dette i fremtiden blir tilgjengelig. I praksis vil biler som i dag fyller propan på tanken isteden måtte fylle bensin som forurenser mer i form av blant annet CO2, NOx og sotpartikler.

Beslutningen om innføring av veibruksavgift på naturgass og LPG er tvunget igjennom i regjeringsforhandlingene av miljøpartiet Venstre godt hjulpet av lobbyvirksomhet fra Zero, til store protester fra alle høringsinstanser med kompetanse på gass og biogass, heter det.

 

Les mer i Hegnar.no.

ektenyheter