– Alkohol er farligere enn narkotika, sier sosiologiprofessor. Han mener politiet snakker for lite om farene ved alkoholmisbruk

Studier som tidligere er presentert i det medisinske tidsskriftet The Lancet viser at når det gjelder samfunnsmessige skader er alkohol foran heroin og cannabis.

– Studiene viser at alkohol troner alene på toppen som det farligste rusmiddelet, sier han, og kaster dermed en brannfakkel inn i julebordssesongen.

– Alkoholforbruket vårt har økt med rundt 50 prosent de siste 15 årene, hevder sosiologiprofessor Willy Pedersen ved Universitetet i Oslo.

– Forestillingene våre om rusmidler må derfor endres, mener sosiologiprofessor ved Universitetet i Oslo, Willy Pedersen.

Sosiologiprofessoren skrev nylig i en Aftenposten-kronikk at Norsk narkotikapolitiforening i årevis har drevet en for snever kamp mot rusmidler, der alkoholmisbruk ikke står sentralt nok.

– Omfanget av cannabisbruk og farene knyttet til stoffet er overdrevet, mens de har oversett alkoholens skader. Resultatet av den feilslåtte narkotikapolitikken er en enorm fangebefolkning, skriver Pedersen.

Pedersen påpeker også at det ikke er noe forhold mellom rusmidlers skadevirkninger og juridiske status.

– Alkohol er farligere enn narkotika

ektenyheter