Politiveteran Iver Stensrud (61) vil gjøre bruk av narkotika lovlig. Han får støtte fra kriminologiprofessor Paul Larsson.
– Jeg mener det kan være på tide å prøve det uprøvde, som å avkriminalisere bruken av narkotika. Det er bakmenn, smuglere og selgere som må tas. Det har ingen hensikt å jage brukeren som bare har et par gram på seg, sier Stensrud til VG.
Stensrud, som nå jobber i seniorpatruljen til Oslo politidistrikt, ønsker en ny narkotikadebatt velkommen.
– Vi må se på hensiktsmessigheten av det vi gjør. Hva hjelper det å pågripe og fengsle brukere og gi et forelegg når det i beste fall blir betalt av staten?

Professor i kriminologi og politivitenskap, Paul Larsson, støtter Stensruds syn.
– Jeg ønsker en annen regulering enn straff og domstol. Narkotika er først og fremst et helseproblem, ikke et strafferettslig problem, sier Larsson, som er ansatt ved Politihøgskolen i Oslo.
Han synes det er positivt at Stensrud står fram med sine meninger.
– I norsk politi har det nærmest vært munnkurv for dem som har et avvikende syn i narkotikadebatten. Det er sterke krefter i politiet for å fortsette krigen mot narkotika med gamle midler, sier Larsson.

Også Foreningen for human narkotikapolitikk er enig med Stensrud.
– Myndighetenes krig mot narkotikabrukerne har bare gjort vondt verre. Rusavhengighet er en politisk anerkjent sykdom. Mer enn 5.000 personer får i dag utdelt medisiner som heroinsubstitutt, medisiner som tidligere kun ble ansett som narkotika. Politikken er med andre ord ytterst paradoksal, sier Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Leder i Norsk narkotikapolitiforening, Anette Gultvedt, er imidlertid overrasket over Stensruds uttalelser.
– Avkriminalisering vil gjøre vondt verre. Økt tilgang gir økt forbruk, og lovregulering har en begrensende effekt. Dessuten er lovregulering politiets inngang til å ta tak i narkotikaproblemet, og et frislipp vil gi oss mindre kontroll, sier Gultvedt.

Politiveteran vil ha lovlig narkotikabruk

ektenyheter