Som følge av terrorangrepet i Paris sier Polens nye regjering at landet ikke vil påta seg å ta imot flyktningene landet er pålagt å ta imot fra EU.

Polen ble tildelt en kvote på 7.000 flyktninger da EU tidligere i høst ble enig om å fordele 160.000 flyktninger fra Hellas og Italia.

Polen avviser EU-flyktninger etter Paris-terror

ektenyheter