Over 100 norske organisasjoner demonstrerte mot regjeringens forslag om milliardkutt i bistandsbudsjettet foran Stortinget onsdag formiddag.

Bakgrunnen for demonstrasjonen er regjeringens tilleggsproposisjon om inndekking av asylregningen, som ble lagt frem i forrige uke.

Her går regjeringen inn for å hente 4,2 millarder kroner fra bistandsbudsjettet, og bruke det på å håndtere den økende asylstrømmen til Norge.

Det har fått en rekke hjelpeorganisasjoner og andre til å se rødt.

Generalsekretær Tove Wang i Redd Barna, LO-leder Gerd Kristiansen og preses i Bispemøtet i Den Norske kirke Helga Byfuglien uttalte seg negativt om bistandskuttet.

LO-lederen kritiserte også regjeringens skattekutt og beskyldte regjeringen for å øke forskjellene nasjonalt og internasjonalt. Dette til tross for at bistand ikke nødvendigvis senker forskjellene der den benyttes, og store deler kan forsvinne i lønn til byråkrater.

At en budsjettpost kan gå på bekostning av en annen budsjettpost er tydeligvis provoserende for en rekke norske organisasjoner. Med sin lønn på 1.6 millioner kroner skulle en tro at i det minste LO-lederen har litt å avse til migranter og bistand, eller til å utjevne forskjeller i Norge.

Demonstrerte mot kutt i bistandsbudsjettet

Stortingspolitikere overrasket over konsulentbruken i Somalia

Norsk bistand gir større sosiale forskjeller i Somalia

Kjempelønninger: LO-lederen tjener mer enn Erna

ektenyheter