NRK vil påklage gebyret på 600.000 kroner som de ble ilagt av Medietilsynet for å ha offentliggjort prognoser fra årets valg før klokken 21 valgdagen.

http://e24.no/media/nrk-klager-paa-vedtak-om-gebyr-for-brudd-paa-valgloven/23558057

– Vedtaket kommer til å bli påklaget, sier NRKs advokat Ane Stokland til Nettavisen.

Det var på NRK1 på valgdagen at reporter Lisbeth Skei i et intervju med Arbeiderpartiets Hadia Tajik offentliggjorde rikskringkastingens prognoser for partiets valgresultat på landsbasis og i Bergen flere minutter før loven tillater.

Intervjuet ble sendt klokken 20.49, mens valgloven fastslår at resultater og prognoser som er laget på bakgrunn av undersøkelser som er gjort på valgdagen, ikke kan offentliggjøres før klokken 21.

I sitt svar til Medietilsynet skrev statskanalen at NRKs reporter Lisbeth Skei var overbevist om at klokken hadde passert 21, og at det derfor var lov å kunngjøre resultatene.

Kilde: E24

ektenyheter