Foto: Bull-Doser / Wikipedia

Staten er i lagmannsretten dømt til å betale Nerland Autosalg AS i Fræna 4.725.000 kr i erstatning, etter at Vegdirektoratet en periode nektet firmaet å registrere importerte amerikanske biler.

I dommen i Borgarting lagmannsrett ble staten i tillegg dømt til å dekke Nerland Autosalgs saksomkostninger med 1,8 millioner kroner.

Det er myndighetsutøvelsen Nerland Autosalg har vært utsatt for – og tapet den har påført firmaet – som er grunnlaget for erstatningen.

Tapte, men vant

Det var Nerland Autosalg, med brødrene Rolf og Per Ove Nerland, som saksøkte staten ved Samferdselsdepartementet, med krav om erstatning. Bakgrunnen var at de fra 2009 ble nektet å registrere importerte amerikanske biler som følge av nye dokumentasjonskrav fra Vegdirektoratet.

Staten avviste erstatningskravet. Nerland Autosalg tapte først saka i tingretten – og anket til lagmannsretten. Der fikk Nerland-brødrene medhold. Dommen, som er enstemmig, er knusende lesning for staten og Vegdirektoratet.

Ikke mulig

Sakas kjerne var kravet til dokumentasjon for at de kjøretøytekniske kravene til biler Nerland Autosalg importerte, var oppfylt. Lagmannsretten konkluderte i dommen med at vegmyndighetene har stilt krav som det ikke var mulig for Nerland Autosalg å oppfylle.

Les mer i rbnett.

ektenyheter