300 meter unna står deres egne lokaler tomme og forfaller

 

Forsvarsdepartementet instruerte etaten om å flytte virksomheten sin til lokalene for 25 millioner kroner, som skulle dekke «strengt nødvendig oppussing» til «en nøktern standard».

Forsvarsbygg mente at dette var helt urealistisk, og leverte analyser som viste at det ville koste rundt 200 millioner å gjennomføre de helt grunnleggende tiltakene for at kontorene kunne tas i bruk. En full renovering ble anslått å koste det dobbelte.

– Når staten sitter på 11.000 kvadratmeter, så bør det være mulig å ta beslutninger om hvem som skal flytte inn, og komme til enighet om kostnadsrammene slik at man får løst det. Her mangler det beslutninger, og det tyder på dårlig ledelse, mener Bergan.

 
Forsvarsbygg opplyser at de har brukt totalt 4,950.000 kroner på å utrede situasjonen i Myntgata 2. Dette inkluderer tekniske analyser, en mulighetsstudie og kartlegging av eiendommens potensial ved en eventuell omregulering

http://www.aftenposten.no/nyheter/Leier-kontorer-for-17-mill-statlige-kroner-arlig-i-Oslo-sentrum–300-meter-unna-star-deres-egne-lokaler-tomme-og-forfaller-8221403.html

ektenyheter