Foto: Thomas Bjørkan

Helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF) sier Bergen kommune gir for mye hjelp i dag, og kutter derfor i tidsbruken til de pleietrengende.

Det er den såkalte normtiden som nå skal reduseres. Dette er den gjennomsnittlige tidsbruken som legges til grunn for hvor lenge en pleier skal være hjemme hos en pleietrengende.

Allerede fra 1. desember endrer byrådet normtidene. Det skjer på følgende måte:

  • Normen for hjemmehjelp, som er praktisk bistand i hjemmet, reduseres fra annen hver uke til hver tredje uke.
  • Sjeldnere oppgaver som i dag utføres hver fjerde uke, skal bare gjøres hver sjette uke.
  • Innenfor hjemmesykepleien skal medisinsk behandling og ernæringsoppgaver prioriteres.
  • Pleie- og omsorgsoppgaver reduseres. For enkelte grupper blir det ti minutter mindre morgen- og kveldsstell.
For dyrt

I en pressemelding sier helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF) at normtidene ikke vil være avgjørende for maks- eller minimumstid hos enkelte brukere.

– Det skal tas hensyn til individuelle behov, og innbyggere som har spesielle behov vil kunne få mer hjelp, sier Ljosland.

Hun opplyste i bystyret at den nye ordningen skal evalueres. Hvor mye kommunen vil spare på denne ordningen, er ikke opplyst så langt. Men torsdag legges budsjettet frem.

– Dette er veldig skuffende å høre, kommenterer Silje Hjemdal (Frp), selv om Frp i juni stemte for et liknende forslag.

Hun mener at staten bør overta finansieringen av omsorgstjenestene, og la frem forslag om at Bergen skal delta i en slik forsøksordning.

Les mer i Bergens Tidende.

ektenyheter