Tirsdag kunngjorde Riksrevisjonen en gjennomgang av forvaltningen av statlige selskaper.

Operaen, Nationaltheatret, Den Nationale Scene, Carte Blanche, Rogaland Teater og Trøndelag Teater er alle evaluert, og Riksrevisjonen hevder den store økningen i kulturkroner bare i liten grad har kommet publikum til gode. De seks nevnte institusjonene fikk til sammen 630 millioner i støtte i 2005, mot 1 milliard i 2014, justert for prisvekst. 

I stor grad har det rødgrønne kulturløftet dekket pensjonsutbetalinger og drift av kulturhusene, hevdes det, samtidig som publikumsstrømmen ikke har økt særlig de siste årene, økte bevilgninger til tross.

– Ikke overraska

Kristian Meisingset, forfatter av boka «Kulturbløffen», er ikke forbausa. Han mener vi nå kan slå fast at det rødgrønne kulturløftet var en flopp.

– Riksrevisjonens funn er ikke overraskende. De bekrefter det som har vært kjent lenge: Den rødgrønne kulturpolitikken er feilslått. Økte kulturbevilgninger har ikke gitt mer kultur eller flere publikummere, sier Meisingset.

Les mer i Dagbladet.

ektenyheter