FRIHET: De grønne landene har full nettfrihet, de gule har delvis, mens de lilla betegnes som land med manglende nettfrihet. De grå landene er ikke omfattet av undersøkelsen. FOTO: FREEDOM HOUSE

Internett blir stadig mer sensurert og overvåket av myndighetene. I følge en rapport fra organisasjonen Freedom House synker internettfriheten på internett for femte året på rad. 

Organisasjonen har undersøkt internettfriheten i 65 land, hvorav Island er det eneste nordiske landet som er inkludert i undersøkelsen.

Undersøkelsen viser at over 61 prosent av nettbrukerne i verden bor i land hvor kritikk av myndighetene, hæren eller kongefamilien rammes av sensur.

Over 58 prosent bor i land hvor nettbrukere blir fengslet for å dele materiale om politiske, sosiale eller religiøse problemstillinger.

I mer enn en tredel av landene som er med i undersøkelsen blir korrupsjonsanklager, opposisjons-nettsteder og satire sensurert.

14 land sensurerer aktivt innhold som omhandler problemstillinger knyttet til homofile, lesbiske og andre seksuelle legninger.

I mange land omgår nettbrukerne sensuren ved hjelp av elektroniske verktøy som VPN eller såkalte proxy-servere. Dette har myndighetene begynt å legge merke til skifter fremgangsmåte for å hindre at befolkningen får tilgang til ulovlig informasjon.

– Myndighetene presser i større grad privatpersoner og nettstedeiere til å fjerne eller slette innhold, enn å basere seg på filtrering og blokkering, sier prosjektleder for Freedom on the Net Sanja Kelly til Radio Free Europe.

– De vet at gjennomsnittsbrukeren har blitt mer teknologisk kyndig og dermed er i stand til å omgå statlig sensur, sier hun.

Samtidig har det i flere land blitt innført restriksjoner på dataverktøy som brukes for å skjule identiteten sin eller kryptere informasjon.

Ifølge undersøkelsen blir kryptering både i demokratier og autoritære regimer stigmatisert som et verktøy for terrorister, og flere land har tatt til orde for å forby krypteringsverktøy for hvermannsen.

Av de 65 landene som er omfattet, har 32 av dem lagt seg på en strengere linje siden juni i fjor. 14 land har vedtatt nye lover det siste året som øker overvåkingen av folks nettbruk, og siden i fjor sommer har en lang rekke land investert i teknologi som gjør det enklere å kikke sine innbyggere i kortene.

Les mer hos NRK.

ektenyheter