De ekstraordinære uttakene av seks jerver i Sogn og Fjordane i vår kosta vel 700.000 kroner.

Fjorårssommaren vart skildra som eit mareritt av bøndene, og det vart gitt rovvilterstatning for nær 1200 sauer. Jerven fekk mykje av skulda, men heller ikkje i vinter gav lisensjakta på jerv resultat.

I staden vart seks jervar avliva ved såkalla ekstraordinære uttak gjort av Statens naturoppsyn (SNO).

– Det er ganske ressurskrevjande å ta ut heilt spesifikke individ i spesifikke område. Utrekningane vi har gjort er at det kosta oss om lag 650.000 kroner, pluss timeløn til dei som har gjennomført det. Totalkostnaden hamnar på over 700.000 kroner, seier seksjonsleiar for rovviltseksjonen, Lars Bendik Austmo som seier bruk av helikopter utgjer storparten av kostnaden.

På oppdrag frå Miljødirektoratet

Stortinget har bestemt at Sogn og Fjordane skal vere eit beiteprioritert område, men jerven har fleire år gjort store innhogg i saueflokkane. Kvar vinter blir det opna for lisensjakt på jerv, men dei siste 15 åra er berre sju jervar skotne under vanleg jakt . I same periode er 54 jervar tekne ut med såkalla ekstraordinære uttak, der SNO flyg til fjells og avlivar dyra.

Seinast i vår vart seks jervar avliva ut på denne måten. Ein hann og ei tispe i fjella i Årdal, og to hanner og to tisper i Luster kommune. I tillegg vart ein jerv skoten på eit skadefellingsløyve av ein privat jeger.

Les mer i NRK.

ektenyheter