I juli 2012 besøkte en ressurssterk Fana-kvinne i 40-årene legevakten etter å ha vært dårlig på reise i en uke. Det ble tatt blodprøver og rustest via blåseapparat.

arianson
Fylkeslege Helga Arianson gjorde en feil som ruinerte en uskyldig familie

Utåndingsprøven viste 2.73 i promille, noe som fremstod som uforståelig siden kvinnen ikke viste tegn til å være ruset. Hun ble lagt inn på rus-akutten som ba Fylkeslegen Helga Arianson sende bekymringsmelding til Ytrebygda Barnevernet samt beslaglegge kvinnens førerkort.

Da kontrollprøven ble tatt 5 timer senere var utåndingsprøven null. Det skulle i ettertid vise seg at det var munnskyllevann som ga promillen på 2.73. Munnskyllevannet ble tatt minutter før første utblåsning grunnet oppkast. Munnskyllevann kan gi meget høy kunstig promille, selv når en person er helt edru.

Men skaden var allerede skjedd.

Kvinnen var selvstendig næringsdrivende og var avhengig av bil i sitt virke. Uten sertifikat ble bedriften sterkt lidende. Barnevernet begynte også med uanmeldte promille-utåndingsprøver tre ganger i uken, med null utslag hver eneste gang. Dette holdt de på med i et halvt år.

De avsluttet saken etter 11 måneder og lot familien få pusterom i to måneder, hvorpå saken fortsatte.

Barnevernet fremmet saken for Fylkesnemnda 12 februar 2014 og kvinnen ba om nye utåndingsprøver for å bevise at hun var edru. Barnevernet nektet, og kvinnen innhentet for egen regning et uavhengig firma som kom uanmeldt tre ganger i uken for utåndingsprøver slik barnevernet hadde gjort.

Barnevernet trakk saken da den ikke kom til i Nemnda, men de skrev i sluttskrivet at de på tross av sakens slutt, var alvorlig bekymret for grov omsorgssvikt.

– Vi fikk fred i noen måneder. Men angst og frykt for at de skulle hente vår datter på skolen var daglig. Økonomien raste. Vi solgte unna verktøy og diverse for å livnære oss, sier kvinnen.

Fylkeslege Helga Arianson nektet å innrømme feil til tross for at kvinnen hadde blåst null i promille i over ett år.

Leder Anita Fonnes i Ytrebygda Barnevern er ansvarlig for å ruinere en ressurssterk norsk familie basert på feilmålinger
Leder Anita Fonnes i Ytrebygda Barnevern er ansvarlig for å ruinere en ressurssterk norsk familie basert på feilmålinger

Saken er altså at barnevernet uten grunn har terrorisert en uskyldig ressurssterk familie på feil grunnlag og drevet dem til konkurs. Familien ønsket en beklagelse fra lederen av Anita Fonnes i Ytrebygda Barnevernet, som var den hovedansvarlige for å ruinere familien.

– Vi ville ha en unnskyldning for å ha ødelagt et ressurssterkt hjem. Det kunne vi glemme, sier kvinnen.

De søkte så hjelp fra NAV.

– Vi inviterte NAV hjem til oss på kaffe like før julen 2014,for å prate om våre rettigheter i en håpløs situasjon. Men vi skulle med all hjelp fra advokat og jurister i omgangskretsen vår, redde huset. Vi trengte bare noe mat på bordet mens vi kjempet.

Saksbehandler Mari Haugland i NAV sendte bekymringsmelding til barnevernet fordi familien hadde dårlig økonomi etter å ha blitt ruinert av barnevernet.
Saksbehandler Mari Haugland i NAV sendte bekymringsmelding til barnevernet fordi familien hadde dårlig økonomi etter å ha blitt ruinert av barnevernet.

Saksbehandler Mari Haugland i NAV sendte da en bekymringsmelding til barnevernet fordi hun anså familien som virkelighetsfjern fordi de hadde håp om å redde huset fra å bli solgt på tvangsauksjon, og på grunn av at familien nå slet med dårlig økonomi.

– Nå fikk vi barnevernet på nakken igjen, og denne gang var de meget hissig. De prøvde å skille meg og min mann i vitners nærvær tidligere, der de ba ham bort på sitt kontor flere ganger uten meg, og formelig sjanset på ham . De ba ham kaste meg ut og ta ut skilsmisse. Dette er bevitnet av vår advokat, sier kvinnen.

Barnevernet satte nå opp møter tre ganger i uka, og mannen i huset som akkurat hadde fått seg ny jobb måtte slutte fordi jobben var uforenlig med alle møtene med barnevernet.

Barnevernet terroriserte også datteren som var livredd. Hun skulle nå bli hentet på skolen, uten bistand. Datteren nektet nå å gå på skole, livredd for å bli kidnappet av barnevernet. Frykten var ekstra sterk fordi en av datterens beste venninner ble kidnappet av barnevernet høsten 2014.

Barnevernet kom så med en dato for å hente henne. I stedet for å utsette henne for dette, innhentet familien Kokstad Familiesenter som skulle gjennomføre samtale med barnet i henhold til barnevernets lov om samtaler med barn. Kokstad Familiesenter foretok samtale med barnet den 23 .mars. Det ble skalert til 1 av 10, det vil si ingen grunn til bekymring.

Dette var ikke godt nok for barnevernet. De ville nå på skolen og hente henne. Familien tilkalte politi for å sikre henne trygg skolegang. Saken ble henlagt.

Hun var hjemme den 25. mars for å slippe unna. Da kom barnevernet mannssterk på døren for å gjennomføre avhør av datteren. Avhøret ble gjennomført fra barnevernet sammen med en livredd jente. På tross av hennes redsel fant de heller ikke noe som helst de kunne bygge sak på. Familien hadde kamera i rommet og gjorde opptak.

Barnevernet fortsette med å nok en gang avhøre lærer som forsatt bare rister på hodet.

– Vi har nå mistet tall på hvor mange ganger de har utsatt læreren. De ba om meldeboken og mailer fra hjemmet og til skolen. Og omvendt. Intet fant de heller her å bygge på. Vi ser dem nå som desperat.
NAV begynner samtidig å nekte å betale strømregninger selv om vedtaket sier så, sier kvinnen.

Etter å ha terrorisert denne familien i tre år har de nå avsluttet sak for tredje gang, men sluttpapirene konkluderer fremdeles: Fortsatt alvorlig bekymret for grov omsorgssvikt.

Kvinnen har ennå ikke fått tilbakelevert sertifikatet.

Siste utvikling i saken: familiens hus er blitt tvangsauksjonert, og de må ut innen 1. desember. De har ikke råd til flytting, og NAV nekter å betale for flyttingen. NAV tilbyr familien å bo på campingplass som i dag brukes som asylmottak. Siden dette ikke er et trygt sted for datteren å bo vil datteren bli plassert i fosterhjem. Barnevernet tapte saken, men det kan nå se ut som de får siste stikk likevel.

 

 

 

ektenyheter

112 KOMMENTARER

 1. På tide med straffeansvar for disse barnevern – tantene kanskje ? Opplever selv faenskapet fra denne etaten, og en ting skal de ha – Kreativiteten til å finne på ting å utsette uskyldige familier for. Der har de spisskompetanse. Måtte død og fordervelse ramme disse udugelige barneverns tantene.

 2. For ein forferdelig og absurd sak! Om ikkje barnevernet og NAV kjem på bana no og ber om ytterste beklagelse samt dekker alle familiens tap dei siste åra har dei pokker meg så mangel på menneskelighet og ryggrad så det holder!

  Eg gremmes!

 3. Denne saken MÅ anmeldes som GROV personforfølgelse!
  Det Må klart presiseres at dette er GROVE brudd på Menneskerettslovgivningen, herunder Fn,s Barnekonvensjon og Grunnlovens Kap. E. Dersom dette, mot formodning likevel ikke skulle bli hensyntatt av Påtalemakten og Domstolene er det en soleklar EMD sak!

 4. Hva med å kreve at rådmannen følger opp Kommuneloven § 23 og sørger for at barnevernlederen forholder seg til det gjeldende og overordnede lovverket. Rådmannen er også ansvarlig for at det kontrolleres at lovene etterleves. Det overordnede lovverket er nå både Grunnloven og Menneskerettsloven, mens barnevernloven bare kan benyttes innenfor rammene de overordnede lovene tillater.
  Hvis rådmannen nekter å følge opp sitt klare ansvar, så er ordføreren og bystyret ansvarlig for at rådmannen ikke gjør jobben sin. Send gjerne et klart krav til rådmannen om at bv-lederen eller den verste innen bv-tjenesten avsettes umiddelbart. Send gjerne kopi til både ordføreren og helst alle i bystyret, slik at alle med arbeidsgiveransvaret i kommunen blir oppmerksom på hvilke personer som ikke gjør en akseptabel jobb.
  Jeg håper noen i bystyret tar sin oppgave på alvor, slik at den nødvendige utskifting må gjennomføres. Når medlemmene i bystyret først blir gjort oppmerksom på hvor skremmende de aktuelle personer opptrer, skal det se meget rart ut hvis det ikke blir en opprydding.
  Bv-tjenesten i Bergen har jo vært direkte beryktet i alt for lang tid, og allerede i år 2000 ble det gjennomført en høring hvor flere med skremmende erfaring med bv tjenesten fikk fortelle om sine erfaringer. FrP-er Arne Sortevik var ansvarlig for den nevnte høringen, og bv-forholdene i Bergen burde dermed vært helt eksemplarisk, men dessverre har de heller fortsatt like skremmende som før den nevnte høringen.
  Hvordan er det mulig å ikke ta noe som helst hensyn til alvorlig avslørete bv forhold over lang tid?

  • Jeg kjenner ikke til denne saken, men jeg ser navnene stemmer overens med stillingene. Forøvrig kjenner jeg til lignende saker, så jeg VET at dette er bare ett av mange grusomme eksempler. Dessverre. Media er livredde for å trykke slike saker fordi de må ha ryggen fri når de setter noe på trykk. Bv gjemmer seg bak taushetsplikten og nekter å uttale seg, til tross for at familiene fritar dem fra taushetsplikten.

   • Dette er også et interessant spørsmål, spesielt i kjølvannet av Ida-saken. Men jeg har opplevet det samme på andre områder (men ikke så grotesk) — pressen tør ikke eller finner ikke tid til å gå skikkelig inn i saker, og skriver 13-på-dusinet-artikler.

    Jeg tenker nå på en rekke skandaløse forhold innen eierskifteforsikring. Og hver gang kommer Protector Forsikrings Merete Bernau med de samme løgner i det obligatoriske «motpartens kommentar», uten at disse løgnene får anledning til å bli motsagt eller bli fulgt opp av en kritisk journalist.

    Men ett medium har våget å skrive så de sneier innom det råtne, og det har vært Kapital. Dessverre aner det meg at barnevern o.l kan falle utenfor interessefeltet til Kapitals lesere. Men siden det her var en næringsdrivende som ble rammet, ville jeg forsøkt å høre med dem om de ville skrive noe om denne saken.

  • De er de store kapital kreftene som styrer alt i Norge , Media er kontrollert av politikere som fjern styres fra kapitalen , Barnevernet blir brukt i et skiten spil . Dette har på gått i lenger tid i Norge , her kan kommunens byråkrater skjule seg bak taushets lover , normale folk som kommer i kontakt med barnevernet er helt uforståelig og tror først de er nok en misforståelse , denne organisasjoner har mye svin på skogen i Norge

 5. Detta viker helt på tryne.med alle disse uanmeldte møtene/rustestene jeg håper de har dette på tape!!! og når det gjelder førerkortet så burde det vært for lengst tilbakelevert.det er klare regler for inndragning på grunnlag av at du skal være uskikket / for eksempel. psykiske lidelser kronisk alkoholisme. du kan ikke miste førerkortet pga omsorgssvikt da må du i tilfelle bruke bilen/kjøretøyet til for eksempel.bortføring av egne barn. hun skulle hatt tilbake førerkortet etter 3 uker. var d ikke noen adv. i vennekretsen??? her er det noe som skurrer.

 6. Dessverre har jeg sett lignende saker gjennom mine 16 år som familiers fullmektig, så jeg blir ikke sjokkert. Blir bare fryktelig frustrert og forbanna. Denne saken har eskalert til å bli et grovt brudd på menneskerettighetskonvensjonen. En dyktig advokat vil kunne klare å snu dette. Man skal ALDRI gi opp!

 7. Når først barnevernet er involvert i en sak, så skal de vinne. Det er ikke alltid det er for barnets beste, men for barnevernets beste. Når det gjelder skitne spill, så er de ekspert. De har til og med mange leger og advokater på sin side. Advokater som egentlig skal hjelpe foreldrene, hjelper egentlig barnevernet. Til de foreldre som kommer i konflikt med barnevernet, så undersøk grundig hva advokaten står for.

  • Det stemmer Gunnar…. og hvis noen i nær familie eller vennekrets vil hjelpe går bv til angrep på dem også om de har barn. Dette er grunnen til at så få tør å stå opp mot bv….som egenltlig har all makt fra Staten til å gjøre som de vil.

  • Nei, den kan ikke være sann.
   Har du noen gang vært på legevakta og blitt bedt om å blåse i alkometer – eller hørt om andre som måtte gjøre det? (tviler på om en eneste legevakt i det hele tatt har slike apparater).
   Og har du hørt om noen som oppsøker legevakta for at de ikke føler seg i form blir lagt inn på «rusakutten»?
   2,73 i promille av munnskyllevann??
   Sto hun og gurglet dette skyllevannet mens de sto med blåseapparatet foran henne?
   Barnevernet ber ektemannen om å kaste ut kona og skille seg fra henne??

   Nei, i dette stykket er det alt for mye som skurrer.

 8. Hvor er barne og familie ministeren. Er det ikke hun som er sjef over barnevernet. Nå må hun gripe inn før flere familier blir ødelagte av barnevernet. Nå må de komme på banen. Tror barnevernet Gjør akuratt hva se vil om det ødelegger for andre . Ellers er selv opptatte av seg selv

 9. Historien viser hvor stor dumheten og mangelen på kompetanse kan være i di nevnte etatene, som begge skal ha som hovedoppgave å hjelpe. Begge de nevnte saksbehandlerne bør fjernes fra sine stillinger, trekkes for retten og dømmes til å betale familien erstatning. Staten, ved NAV må nu sørge for at familien kommer seg på beina igjen.

  • Helt enig! Det må bli slutt på å gjemme seg bak et byråkrati, og hevde at ingen kan stilles til ansvar, spesielt når det gjelder slik grov uforstand, inkompetanse, og overgrep som personforfølgelse, og terrorisering av barn. Jeg leste nylig at det nå har kommet en lov som gjør personforfølgelse straffbart. Dette bør i aller høyeste grad også gjelde offentlig ansatte. Hvis det stemmer, og det bør jo komme frem i en rettsak, at de gang på gang har manglet bevis, og at svarene derimot har vist at familien er helt uskyldig, så er detteklar misshandling og psykisk vold, samt at de må stilles ansvarlig for å ha ødelagt levebrød, og jobbmuligheter, sammen med tap av bolig og helt sikkert oppsparte middler. Dette høres helt absurd ut! Love bør være lik for alle, og en voldtatt kvinne får fra 150 000 kr og opp i oppreisning, selv i de saker der de ikke kan bevise at hverken mannen er skyldig, eller damen ble voldtatt. Dette er en syk praksis, som er alt annet enn rettferdig, og som åpner for at kyniske damer kan utnytte loven. Men, det er selvfølgelig fint i de sakene der det er bevis… Blir du voldtatt av Staten så må du bare ligge og blø, og du må atpåtill betale erstattning til dem… Hvor er logikken? Bor vi i Sovjettunionen, Nazi Tyskland? Franco´s Spania? Chile for en del år siden? Hvor mange mennesker skal kidnappes, forsvinne, eller gå til grunne?

 10. Dette og denne saken strider mot all rettspraksis i juridisk forstand i Norge. Men, nå har jo ikke lenger Norge noen av delene lenger. Dette er en skam for sikkerheten for enkeltindividene og det norske folk. FY f…., mr er vel ikke lov til å skrive, før det blir sensuret vekk !

 11. Bare ta hele greia til retten. Hvis hun ikke har gjort noe galt så er det jo ikke noe problem, dommeren vil bare ganske enkelt bare riste på hodet av alt det absurde og slå hammeren i kvinnen’s favør. Hvis hun ikke tør å ta det til retten, høres det mer ut som nok en sak hvor en forelder ikke klarer å håndtere sine feil som førte til at barna ble tatt fra henne, og spinner en historie hvor alt hun har gjort galt er utelatt

  • Dessverre…det er ikke så enkelt som du tror! Det viser seg at retten tror på BV uten at det foreligger bevis…. Jeg kjenner til flere eksempler hvor BV konstruerer opp mistanker og bekymringer og dermed får retten til å dømme i BV´s favør. Til og med falske bekymringsmeldinger forekommer…

   • Jeg tror du undervurderer kompetansen til dommere som sitter i retten.

    Dessuten har foreldrene advokat.

    For en ca 13 år siden jobbet jeg som vikar i en barnehage i Trondheim.

    I denne barnehagen ble en kjent advokat omtalt svært så negativt i matpausen, og ledelsen i denne barnehagen var svært så tydelig på at altfor få barn ble tatt fra foreldrene. Og denne kjendisadvokaten fikk altså skylda for dette. Han var rett og slett for dyktig….. 🙂

    Jeg tok derfor ordet i pausen og uttrykte min tillit til norsk rettsvesen. At dersom retten går imot anbefalingene til barnevernet og gir foreldrene (og denne dyktige advokaten) medhold, så er det riktig. Da er det til barnets beste….

    Jeg ble møtt med mange hatefulle blikk da jeg hevdet mitt syn, og ble overøst av hissige kvinnestemmer som pratet fort i munnen på hverandre og som sikkert hadde lyst til å klore ut øynene mine….

    Samtidig la jeg merke til at flere smilte og nikket samtykkende til det jeg sa …

    Hele samfunnet er bygd opp rundt lovene våre. Vi må derfor ha tillit til rettssystemet. Vi kan godt være uenige. Men, retten har alltid rett…

    • Dessverre Trond, så kan jeg ikke gå god for det du sier. Det kan nok være slik i enkeltsaker, men du tror vel ikke for alvor at 150 advokater og psykologer tar feil når de sender bekymringsmelding til statsråd Horne…og at du har rett i din overbevisning angående norsk rett?
     Jeg har også tro på rettssystemet, iallfall til en viss grad… men problemet her er at signalene, selve ideologien, går i foreldres disfavør. Pga. noen formuleringer fra etpar gamle psykologer, bl.a. Raundalen, så skal det biologiske prinsipp vektlegges lite…dersom barnevernet kommer på banen skal man være svært kompetent som forelder, nærmest feilfri og sterkt kunnskapsrik, for å få beholde sine barn.. retten er instruert til å ha som ideologi at barn har det like godt bortsatt for betaling hos fremmede. Barna lider ofte under oppveksten pga. mangel på hengivenhet og tilknytning til mennesker som ikke har likhetspunkter til barnets genetiske personlighet. Det er stor mangel på kompetanse blant barnevernets aktører, som ofte bare har en 3-årig høyskole som bakgrunn uten fordypning.
     I tillegg har jeg ved selvsyn sett at bv ´s aktører lyver og manuulerer for å vinne fram med sitt syn… disse løgnene blir oftest godtatt av fylkesnemnda, og videre akseptert av tingretten.

     • Det er positivt at Barnevernet sin jobb evalueres.

      En rekke advokater og psykologer har signert på en bekymringsmelding, som er sendt til Horne. I denne meldingen generaliserer man problemene.

      Problemet her er generalisering. Ingen saker er like.

      Det er heller ikke enkelt å finne riktig balanse.

      Noen barn (voksne ) mener jo i ettertid at barnevernet brukte for lang tid på å få de bort fra de biologiske foreldrene.

      Ingen saker er like.

      Men, det man kan konkludere med, er at familier med utenlandsk opprinnelse er overrepresentert….

      Vi er forøvrig veldig flinke til å kreve at utlendinger skal tilpasse seg det norske samfunnet. Det er jo ting som tyder på at de likevel ikke klarer det….

      Du fremhever deg selv som sannhetsvitne…..
      Hvor mange enkeltsaker har du vært vitne i? Og hva er din rolle?
      Eller er det bare slik at du har blitt fortalt historier fra andre foreldre?

      Det finnes ingen like saker.

      Og selvfølgelig vil det i enkelte saker være vanskelig å ta riktige valg.

     • Flott at du trekker fram solskinnshistoriene Trond… det viser i beste fall at du er forutinntatt.
      Min basis for å vite noe om dette er en bakgrunn fra systemet. Dine utbroderinger rokker ikke ved det faktum at BV har utspilt sin rolle som hjelpe-etat.
      Ofte er det enslige mødre som mister sine barn. Fedre blir f.eks. ikke vurdert, selv om de har hatt en grei relasjon til barnet/barna og hyppige samvær. Tvert imot mister også de samværet med barna…får da treffe dem 3 – 4 ganger pr år a 2 timer i fosterhjemmet under kontroll. Jeg anbefaler deg å sjekke ut dette. I tillegg mister søsken, besteforeldre og alle slektninger forøvrig all kontakt med barna til de blir 18 år. Synes du det er riktig? Sjekk det ut så vil du se at det stemmer. Tror du alle disse er drittsekker og barnemishandlere og lever i et giftig miljø?
      Familie og slekt og tilhørighet er viktigere enn noengang…disse barna blir frarøvet sine søsken g besteforeldre uten unntak… man undersøker ikke hva som finnes av resurser i familiene… man kutter all forbindelse og tror at barnet får det bedre i de såkalte fantastiske fosterhjemmene…som tar denne oppgaven primært for å tjene penger.
      Barnevernet må legges ned som etat. Så må det etableres en ny hjelpeetat uten myndighet til å fjerne barn. Ved vold, misbruk og sterk rusmisbruk er det en politisak… politiet har kompetanse på dette.

     • Jeg deler ditt syn angående fosterhjem. Ikke alle fosterhjem er like bra. Her må helt sikkert barnevernet jobbe tettere opp mot fosterhjemmene for å sikre god oppfølging av barna.

      I en tilsynsrapport som gjaldt barnevernet i Orkdal, viste det seg at oppfølgingen fra barnevernet sin side var for dårlig. De visste rett og slett ikke om barna i fosterhjemmene hadde det bra.

      Det er selvfølgelig ikke rett å bryte all kontakt med den biologiske familien. Jeg vet av konkrete tilfeller hvor man ivaretar denne kontakten.

      I den barnehagen jeg jobbet, så var det alenemødre der som hadde oppfølging fra barnevernet og barnehagen.

      Jeg la merke til at flere av de ansatte behandlet disse mødrene på en nedsettende måte. De ble også i større grad mistenkliggjort og snakket om på pauserommet…

      En evaluering av barnevernet er uansett bra. Det er et veldig vanskelig fagfelt. Det er også lett å trø feil.

     • Hør her Trond Espeland.
      Jeg har her liggende en sak på min pult om em enslig mor som er blitt fratatt den daglige omsorgen for sine barn. Barnas far fikk i samme slengen redusert sitt samvær med sine barn til 3 møter pr år a 2 timer i fosterhjemmet. Denne faren har uplettet vandel og hadde sine barn på besøk og overnatting ukentlig. Han er en ansvarsfull og innsiktsfull far som også hadde del i foreldreansvaret, men ikke den daglige omsorgen. Han bad om å få den daglige omsorgen for barna i 3 forskjellige brev gjennom sin advokat, men fikk ikke engang et svar. I møte med saksbehandler ble han forsøkt latterliggjort og møtt med hånlig latter og nedlatenhet.
      Ved behandling i nemnda fikk han beskjed om at samvær med barna bare er av hensyn til foreldrene og uten betydning for barna.
      Det er forferdelig å se tristheten i disse barnas øyne og høre om deres lengsel etter sin pappa… og å se en god far brytes ned og kanskje gå til grunne. Overfor et arrogant barnevern er man dessverre hjelpeløs, herr Espeland.
      Hvorfor blir aldri nærmeste familie vurdert, i dette tilfelle en far som elsker sine barn? Han ble ikke engang vurdert… kanskje de ikke kunne finne noen feil hos han?

     • Da må denne faren gå rettens vei og kreve omsorgen.

      Dersom han har sitt på det tørre vil han få omsorgen.

      Barna har dessuten rett til samvær, om far feks ikke ønsker omsorgen, eller ikke er istand til å ha omsorgen.

     • Javel…. men samvær fikk han altså ikke…bare besøksrett som nevnt. Ifølge bv er hans besøk «opprivende for barna».
      Saken vurderes nå politianmeldt da bv har uttalt at far ikke ønsker daglig omsorg.det blir da mened. Saksbehandler lokalt har pensjonert seg, men slipper ikke unna tiltale håper jeg.
      Daglig omsorg får han neppe nå..iflg. bv er barna nå tilpasset fosterhjemmet og bør ikke rives opp…
      I tillegg har denne saksbehandleren truet far til passivitet ved å true med å angripe hans søsters barn… riktignok ikke med rene ord. Er det rart folk blir vettaskremt av barnevernet?

     • Enig, men hvor har du det fra at disse barna har rett til samvær? Jeg kan garantere deg at far er godt skikket…men iflg. bv og fylkesnemnd har ikke barna «behov»…
      De kaller altså 3 møter a 2 timer pr år for «samvær» godt nok. Hva slags kvalitetstid kan det bli av dette?

     • Kapittel 6. Samværsrett m.m.

      § 42.Barnet sin rett til samvær.
      Barnet har rett til samvær med begge foreldra, jamvel om dei lever kvar for seg.

      (lov om barn og foreldre)

      Det er barna som har rett på samvær med begge foreldrene. Ikke foreldrene som har rett på samvær med barna.

     • § 43.Omfanget av samværet mv.
      Den av foreldra som barnet ikkje bur saman med, har rett til samvær med barnet om ikkje anna er avtala eller fastsett. Omfanget av samværsretten bør avtalast nærare. Dersom samvær ikkje er til beste for barnet, må retten avgjere at det ikkje skal vere samvær.
      Foreldra avtalar sjølve omfanget av samværsretten på bakgrunn av kva dei meiner er best for barnet. § 31 andre stykket gjeld for foreldra. I avtale eller avgjerd om samvær skal det mellom anna leggjast vekt på omsynet til best mogleg samla foreldrekontakt, kor gammalt barnet er, i kva grad barnet er knytt til nærmiljøet, reiseavstanden mellom foreldra og omsynet til barnet elles. Vert det avtala eller fastsett «vanleg samværsrett», gjev det rett til å vere saman med barnet ein ettermiddag i veka med overnatting, annakvar helg, til saman tre veker i sommarferien, og annankvar haust-, jule-, vinter- og påskeferie.

     • Vel vel Espeland… loven kjenner jeg og flere her inne…. men det fungerer ikke slik. BV bryter loven konsekvent, og fordi de har fylkesnemnda på sin side, som igjen tingretten lytter til…. så kommer en ingen vei. Det er jo dette hele frustrasjonen dreier seg om.
      Du Espeland skulle heller engasjere deg i realitetene i stedet for å sitere lovverket….BV finner nemlig alltid grunner til å omgås loven, noe de oftest kaller «barnets beste». Men er de kompetente til å se det?

      Og…når de fratar foreldre vanlig samværsrett er det først og fremst for å bryte de gode relasjonene mellom foreldre og barn, slik at barnet lettere skal kunne knytte seg til fosterforeldrene. Denne agendaen påfører barn årevis med lidelser og traumer.

      Dessuten…hvorfor må en far, som det ikke foreligger noen som helst bekymring for når det gjelder omsorgsevne, gå rettens vei for å få beholde sitt eget barn? I tilfellet nevnt i denne tråden er mor enig i at far skal ha den daglige omsorgen. Galskap hele veien…

     • Kapittel 6. Samværsrett m.m.

      § 42.Barnet sin rett til samvær.
      Barnet har rett til samvær med begge foreldra, jamvel om dei lever kvar for seg.
      (det er mer, men den begynner slik)

     • Du virker som en oppegående og reflekterende mann…men realitetene er dessverre ikke som du tror… bv vil dessverre ikke gi opp sin agenda når de først har bestemt seg, og nemnda følger statens ideologi om at det biologiske prinsipp er ikke av betydning.

     • Hva hjelper de med kontroll av fosterforeldrene når konsulenten som skal utføre kontrollen er deres maneårige venn?

     • Manglende foreldreferdigheter…
      Vald i heimen..
      Foreldra sitt rusmisbruk…
      Høg grad av konflikt heime..
      Foreldra sine psykologiske problem /lidingar.

      Dette er vanlig innhold i familier hvor barnevernet er involvert.

     • Var det dette som lå til grunn alltid ville det ikke ha vært så mye oppstyr. Dersom du Espeland representerer folks vanlige oppfatning av det som skjer er det ikke rart at folk flest ikke reagerer og støtter foreldrene mer enn de gjør.

     • Det over er informasjon fra SSB.

      Folk flest har ikke peiling på hvordan barnevernet jobber.

      Vi må også ta høyde for at barnevernet fungerer ulikt, alt etter hvilke personer som er ansatt i de ulike stillingene.

      Folk bryr seg i noen minutter…
      Så er det glemt. Det dukker hele tiden opp nye saker som man kan engasjere seg i…..

      Folk flest er også mest opptatt av seg selv og sine…

      I de tilfellene hvor barnevernet begår feilaktige vurderinger, så må foreldre gå rettens vei.

      Å krangle med barnevernet har ingen hensikt.

      Hvis barna er flyttet til fosterhjem, vil det være ekstra viktig å få saken så fort som mulig innenfor rettssystemet.

      Tiden kan ofte være et argument mot å flytte barna ut av fosterfamilien.

     • Javisst ja… gå rettens vei for å få barna tilbake? Etter at etaten har drøyet ut et års tid og psyket ned foreldrene? Hva med de traumer barna i mellomtiden har opplevd? Bortplassert hos fremmede og blitt forklart at mor og far er ikke gode nok foreldre? BV er en bestialsk etat… legg ned den! Det offentlige har visst glemt tater-mishandlingen på 50 – og 60 -tallet…. nå er de igang igjen ! Facistene og psykopatene får fritt spillerom…
      Jeg kan love deg at med den oppstanden som nå er kommet SKAL bv legges ned!
      VI GIR ALDRI OPP !

     • På slutten av 2014 var det registrert 82750 tiltak. Totalt for 2014 var det registrert 147 100 tiltak.

      Eksempel på tiltak er avlastningshjem/besøkshjem, økonomisk hjelp, barnehage, SFO og fritidsaktiviteter.

  • Ja, det er noe ved denne historien som ikke harmonerer… det kan godt være at den er plantet av BV for å stille opposisjonen i miskreditt når noen oppdager urimeligheter i storyen.
   Men som en beskrivelse av barnevernets fremferd er den helt troverdig… det er akkurat slik BV går fram når de ønsker å «ta» en famlie for å bemektige seg et barn eller flere. Forøvrig uvanlig at de angriper en så resurssterk og «hel» familie… det er helst enslige mødre med begrensede resurser de angriper…

   • Barnevernet går først inn med tiltak, for å hjelpe barna og foreldrene.

    Barnevernet har som mål at barna skal forbli i familien.

    Barnevernet kan heller ikke ta barna ut av en familie uten en rettslig dom.

    Det er heller ingen selvfølge at barnevernet vinner disse sakene.

    Barnevernet har taushetsplikt og kommenterer ikke enkeltsaker.

    På sosiale medier får vi kun foreldrenes versjon, eller en av foreldrenes versjon.

    Den behøver ikke å være sann.

    Kan være sånn… Men, mest sannsynlig er viktige elementer utelatt.

    Jeg bare påpeker at det er et viktig element i denne historien som ikke kan være riktig, ut fra de lover vi har.

     • I 2014 mottok 43477 barn i Norge hjelpetiltak og 9611 omsorgstiltak.

      Hvor mange av disse sakene har du innsikt i?

     • Det er mange som gjør en god jobb i BV ja….og takk for det. Men det er de råtne eplene i kurven som har ødelagr etatens omdømme….psykopatene i BV, og dem er det mange av, har ødelagt mange barn og familier. Derfor må Bv legges ned og de som har misbrukt sin stilling etterforskes og straffes. Nå er det på tide at dette blit tatt på alvor !

     • Ja, det er jeg tilhenger av.

      Det er for mange udugelige og løgnaktige mennesker som blir fritatt for ansvar fordi de gjør en jobb.

      I saker hvor barnevernet beviselig har gjort feil, må de ansvarlige få en reaksjon. I første omgang sparken. Er det mer alvorlige brudd, så bør de politianmeldes.

     • Personlig kjenner jeg til at en far ville anmelde en barnevernskonsulent for mened i retten, Det fantes skriftlig bevis for dette… men tross beviset ville ikke politiet motta anmeldelsen. Begrunnelse? Saken skulle i såfall til fylkesnemnda først !! Hallo?

     • Visste du at 40% av bekymringsmeldingene som kommer fra politiet ikke blir fulgt opp av barnevernet?

 12. Her er det flere som misbruker sin stilling til å terrorisere en familie…og dette barnet blir utsatt for alvorlige overgrep… av barnevernet. Det som forundrer aller mest er at landets advokater, psykologer og ikke minst politikere i ledende posisjoner sitter og ser på at en familie blir terrorisert ihjel av en offentlig etat uten å gripe inn.

 13. Da barnevernet ble etablert på 60-tallet var hensikten god… etaten skulle hjelpe familier som slet og trengte hjelp. Siden har desverre samme organ eskalert til å bli et kontrollorgan, hvor utøvere lusker i buskene og prøver å finne påskudd til å ta barna.
  Barnevernet har ikke lenger noen positiv funksjon. Selv om enkelte ansatte i etaten gjør mye bra er det ingen som nå henvender seg til BV for å få hjelp, nettopp fordi psykopatene i etaten har ødelagt etatens omdømme. Barnevernet må legges ned i sin nåvæende form, det lar seg ikke reparere.

 14. Og disse menneskene skal vi stole på til å være skikket til å vite hva som er barnets beste ?? Dette er som folk med makt typisk gjør , søken etter å få utøve makten… Hva konsekvens har det noen sinne hatt for disse når de gjør slike grove overtramp? Samme som i Politiet ? Ingen???!!!

 15. Å henge ut enkeltpersoner slik er utidig. Denne saken har nok flere sider men nettrollene kaster seg på. Personlig er jeg svært glad for at vi har et oppegående barnevern. Selv om de også kan gjøre feil. Rettsapparatet blir da rett adressat og ikke slike sider som denne.

  • Men å henge ut foreldre og ødelegge familiers liv er ok? Tror du disse furiene i BV er kompetente til å vite hva som er barnas beste? BV har utspilt sin rolle ved egen uegnethet… legg ned svineriet før de ødelegger flere fine familier.

 16. BV og NAV + Statens Innkrevingssentral er noen etater ingen vil komme borti, livsfarlige folk! Denne saken er så horribel som, eller værre enn det værste mareritt. Totalt sinnsykt! Disse folka burde vært fengslet på livstid, eller i det minste tvangsinnlagt på sinnsykehus med tvungen medisinering i noenogtyve år!

 17. TIL FAMILIEN:

  Anbefaller dere kontakte barne og familieretts-advokat Rune Selbo i Sanvika, Oslo.
  Han er kåret til beste advokat mange ganger, han er fantastisk dyktig.

  Bare ett eksempel:

  Jeg er X-Narkoman, jeg fikk en datter med ei jente når jeg var på Tyrili-kollektivet i Lillehammer.
  Jeg mor og vår datter, flyttet til Oslo etter endt rehabilitering, men mor greide ikke holde seg borte fra rusen, så når jeg flyttet ut, tok jeg vår datter med meg å leide en leilighet på grynerløkka. Jeg gikk på metadon på denne tiden, røyket litt hasj i helgene, men var ellers totalt rusfri, drikker aldri alkohol heller.

  Barneværnet kom da på døra å hentet min datter, uten forvarsel. Jeg fikk tips om Rune Selbo av en venn å kontaktet han, long story short: Jeg vant i nemda, BV anket, og jeg vant igjen i tingretten, Cannabis-røyking i helgene, når man har barnefri/barnepass er IKKE grunn til å miste omsorgen for ett barn.

  Nå er Sara tennåring, hun er på topp i sin klasse, driver med sport og musikk, har ett fint hjem, og vokser opp som en glad og normal jente.

  Så takket være Rune Selbo fikk jeg beholde ansvaret for min datter, og nå 10 år etter har jeg bevist at det var det rette. Jeg er pappan hennes, uansett om min fortid var vanskelig, så har jeg rett til å oppdra mitt eget barn så lenge jeg er rusfri og ansvarlig.

  Nok om meg, dette dere går igjennom er uvirkelig, skaff dere en KOMPETENT advokat ASAP.

  Lykke til.

  Mvh Kenneth

 18. Dette er den verste historien jeg har lest så langt, og jeg har lest en god del i den senere tid, som følge av mine egne erfaringer.

  Nei, den er ikke verst hvis du sammenligner med Ida-saken (Glassjenta), altså målt i lidelse, men i Ida-saken fremstår det mer som en uendelig klønethet, hvor folk i utgangspunktet er velmenende. Denne her er desidert verst hva gjelder ondskap og uberettiget og grunnløs forfølgelse.

  Nå gjenstår spørsmålet, er denne historien helt sant, er intet vesentlig utelatt? Mine egne erfaringer tilsier at det er fullt mulig at det er sant, men det er fortsatt et vågestykke å engasjere seg fullt ut i et arbeid for denne familien. Det er dessverre ofte noe som er utelatt, og en så rendyrket og grunnløs forfølgelse som her, burde være sjelden.

  Jeg ønsker meg derfor at det vesentlige av papirer i denne saken blir offentliggjort, skannet inn og lagt ut på nett.

  For å kunne øve effektivt press mot myndigheter, er vi helt avhengig av en skikkelig dokumentasjon. Ida-saken skapte røre fordi en anerkjent mellomstor avis gikk god for historien og hevdet å ha satt seg inn i papirene. Det ga dem troverdighet. Likevel ville det neppe skjedd noe som helst, hvis det ikke var så fysisk grotesk.

  Familien i denne saken blir nå satt på gaten, og jenta tatt likevel, kanskje… (Det er nå fire måneder siden publisering, hva har skjedd i mellomtiden? Jeg får vel google rundt og se om jeg finner noe.) … men ingen er blitt fysisk lagt i bakken, slått eller truet med våpen av politiet.

 19. Dette er den verste historien jeg har lest så langt, og jeg har lest en god del i den senere tid, som følge av mine egne erfaringer.

  Nei, den er ikke verst hvis du sammenligner med Ida-saken (Glassjenta), altså målt i lidelse, men i Ida-saken fremstår det mer som en uendelig klønethet, hvor folk i utgangspunktet er velmenende. Denne her er desidert verst hva gjelder ondskap og uberettiget og åpenbart grunnløs forfølgelse.

  Nå gjenstår spørsmålet, er denne historien helt sant, er intet vesentlig utelatt? Mine egne erfaringer tilsier at det er fullt mulig at det er sant, men det er fortsatt et vågestykke å engasjere seg fullt ut i et arbeid for denne familien. Det er dessverre ofte noe som er utelatt, og en så rendyrket og grunnløs forfølgelse som her, burde være sjelden.

  Jeg ønsker meg derfor at det vesentlige av papirer i denne saken blir offentliggjort, skannet inn og lagt ut på nett.

  For å kunne øve effektivt press mot myndigheter, er vi helt avhengig av en skikkelig dokumentasjon. Ida-saken skapte røre fordi en anerkjent mellomstor avis gikk god for historien og hevdet å ha satt seg inn i papirene. Det ga dem troverdighet. Likevel ville det neppe skjedd noe som helst, hvis det ikke var så fysisk grotesk.

  Familien i denne saken blir nå satt på gaten, og jenta tatt likevel, kanskje… (Det er nå fire måneder siden publisering, hva har skjedd i mellomtiden? Jeg får vel google rundt og se om jeg finner noe.) … men ingen er blitt fysisk lagt i bakken, slått eller truet med våpen av politiet. Dermed får ikke saken tilstrekkelig tyngde før den blir dokumentert.

 20. Hva gjelder saksøkning og eventuell politianmeldelse, har jeg erfart begge tendenser, både absurde rettsfarser og mer normale dommere. Og mine erfaringer er ikke knyttet til barnervern- eller barnefordelingssaker. Det er sleve kulturen i norsk rettsvesen som gjør enhver rettssak til et bingo-prosjekt. Det er derfor en betydelig fare for at pessimistene i denne nett-debatten kan få rett. Men det er ingen vei utenom. Det må lages sak av dette, men det må også arbeides hardt for å få saken beskrevet i media. Kun en omfattende offentlig oppmerksomhet kan gi trygghet mot fortsettelse av denne Kafka-historien i tingrett og lagmannsrett.

 21. Dette kommer til å hefte med Norge i all framtid når historien skal skrives. Ser på dette som mere alvorlig enn Reitgjærde tragedien på slutten av 1980 tallet.

  Takk til Facebook og internett som gir den vanlige mann makt og evne til å belyse denne galskapen.

 22. Kjenner meg dessverre igjen her. Barnevernet gjør en feilvurdering. Dette oppdager de for sent. Sakkyndig koples inn og er betalt for å lage en rapport som bestemt i formøtet. Rapporten blir levert med konklusjon etter kundens ønske, må jo pleie kunden godt.
  Splitt og hersk metoder brukt svært aktivt for å splitte familien i en bitter skilsmisse. Nå har bv noe å være bekymret for! Mor og Far krangler!
  Det eneste barnevernet har rett i er at nå, etter år bv har ødelagt familien, trenger de hjelp.

  Er det noe barnevernet er gode på så er det å lage seg store tunge saker. Om det går med ett eller flere barn i prosessen må det aksepteres, det viktigste er å fremstå som «perfekte».