Gapet mellom forventede og reelle pensjonsutgifter i Norges statseide selskaper er på over 100 milliarder kroner. Det kommer frem i en rapport Riksrevisjonen legger frem tirsdag.

PILESTREDET (E24): – Der er det et visst gap. Det er vel dagens understatement.

Riksrevisor Per-Kristian Foss forsøker å beskrive forskjellen mellom reelle og balanseførte pensjonsforpliktelser i norske statlige selskaper.

– Et regnskap bør gi et noenlunde sant bilde av nåsituasjonen og fremtiden for et selskap, sier Foss til E24.

– Flere selskaper og eierdepartementer har ikke god nok informasjon om hvordan pensjon påvirker selskapenes økonomi.

I rapporten, som omfatter flere området av statsforvaltningen, får også NSB slakt for sine alternative transporttilbud.

Rapporten som presenteres avdekker gigantiske forskjeller mellom reelle og balanseførte pensjonsforpliktelser i de statlige selskapene som er undersøkt.

– Det alvorligste funnet i rapporten er at staten ikke er åpen og ærlig, sier Foss på pressekonferansen i Pilestredet i Oslo.

En av verstingene er NRK.

Riksrevisjonens kontroll viser at det i mange selskaper ligger udetonerte pensjonsbomber, og at avviket totalt sett er på mer enn 100 milliarder kroner.

Les mer i E24.

ektenyheter