Ferske tall viser at nesten fire av ti arbeidsledige er innvandrere.

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde torsdag morgen en oversikt over antallet arbeidsledige innvandrere i Norge.

Statistikken – som er basert på tall fra Nav – viser at det per 3. kvartal i 2015 totalt er 84.701 arbeidsledige i Norge. Det tilsier en arbeidsledighet på 3,1 prosent, noe som er en økning på 5.777 personer fra i fjor.

Av de nesten 85.000 arbeidsledige har 31.189 personer innvandrerbakgrunn – det utgjør 2,3 prosent av innvandrerbefolkningen og 37 prosent av det totale antallet arbeidsledige.

At nesten fire av ti arbeidsledige er innvandrere, er omtrent samme prosentandel som på samme tid i fjor.

Samtidig er det en pågående asylstrøm, der det nå kommer 400 over grensen hver dag. Utregninger gjort av oss viser at det vil bli en dyr affære.

Les mer i Nettavisen.

ektenyheter