NRK

«Propagandaapparatet i DDR kunne ikke gjort det bedre»
En eller flere ansatte i NRK har med denne kommentaren lekket ut interne dokumenter til Dag og Tid hvor det fremgår at en rekke NRK-ansatte koordinerer klimadekningen slik at ingen kjettersk klimainformasjon skal få slippe ut.

Det er igjen Jon Hustad som har grepet tak i dette svineriet. Ensidigheten er total, og bruddene på NRK-vedtektene er systematiske og altomfattende. Alle redaksjonene skal involveres i budskapet, og alle skal skoleres i å fremføre det politisk korrekte budskapet.

Faktene om klimaet spiller ingen rolle.
Ikke NRK-vedtektene heller.

NRK-vedtektene
NRK skal verne om sin integritet og sin troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig… Virksomheten skal preges av høy etisk standard og over tid være balansert.
Ifølge Dag og Tid er Svein Haaland ansvarlig for den redaksjonelle ensrettingen, han er redaksjonssjef for NRK i Hordaland. Dag og Tid stiller ham en rekke skarpe spørsmål og innleder med: «Har NRK ein politisk agenda?»

NRKgate er en skandale av dimensjoner
Det er allerede avdekket at NRK har klimasaken som en omfattende propagandakampanje hvor målet er å indoktrinere befolkningen i Norge. Det er avdekkes at NRK-ansatte ikke tør bedrive tradisjonell kritisk journalistikk på klimafeltet og det er klart at ansatte trues til taushet. NRK-vedtektene er i klimasammenheng like respektert i NRK som erklæringen om menneskerettigheter er i Nord-Korea.

NRK-ansatte er redde for represalier
Ingen av de NRK-ansatte som Dag og Tid hadde kontakt med ellers, var interessert i å uttale seg om saken, de var redde for represalier. Dette stemmer med den informasjon KR-redaksjonen sitter på. Saken Dag og Tid omtaler her har sirkulert i medienes gråsone en tid, her finnes det en rekke saker som nesten ingen tør å ta i fordi risikoen for personlige eller institusjonelle represalier er stor. Klimarealistene-redaksjonen kjenner til at enkelte NRK-ansatte som har ønsket å dekke elementer av klimasaken fra enn annen vinkling enn den politisk korrekte, har blitt trakassert og truet på en lovstridig måte av øvre deler av NRK-byråkratiet.

Vitenskapsmenn med klar tale om NRK
Hva sier så to fremtredende forskere som lenge har arbeidet bl.a. for NASA? Geolog og forsker Hans Erik Foss Amundsen uttaler fra Berlin til Dag og Tid at «det NRK nå gjør på klimafeltet minner meg om det ein stat berre nokre hundre meter ned i gata heldt på med frem til 1989».
Solforsker og fysiker Pål Brekke sier til Dag og Tid at når han uttaler seg til NRK om solas påvirkning på klimaet, så er det meste fjernet når det kommer på trykk. Brekke påpeker at intervjuobjekter med de rette meningene aldri får kritiske spørsmål, mens andre alltid blir kritisert i samme intervju. Klimarealistene-redaksjonen vil her tilføye at det ikke er uvanlig at kritikken får 2-3 ganger så mye spalteplass som det forskere som Foss og Brekke blir tildelt i sjeldne tilfeller. Og noen tilsvarsrett til denne kritikken kan man bare glemme.

Ekstremvær og ekstremjournalistikk
Pål Brekke peker i Dag og Tid på det faktum at det i USA over en periode på 30 år har vært liten eller ingen økning i ekstremvær (orkantørken har f.eks. vart i 3652 dager siden sist en Cat3-orkan traff USA). Samtidig har medias bruk av utrykket «ekstremvær» i USA økt med 500%! NRK foretrekker også å tale om mer ekstremvær, påpeker Brekke.

Ekkoredaksjonen – en av mange propagandatentakler i NRK
Klimarealistene ble i slutten av juli hengt ut i et radioprogram fra Ekkoredaksjonen og det er helt elementært at man har tilsvarsrett når man er angrepet som organisasjon, noe også Ellen Wesche Guttormsen i Ekkoredaksjonen var enig i da Klimarealistene tok kontakt i juli. Hun anså det som journalistisk interessant å sette de to partene i klimasaken opp mot hverandre i ett oppfølgningsprogram. Men straks øvre lag av NRK-byråkratiet ble involvert fikk pipa en annen låt, og tommeskruene ble satt på stakkars Ellen. Ekko-redaktør Espen Egge har i månedsvis kverulert for å hindre vår tilsvarsrett – denne saken innklages nå til Kringkastingsrådet.

Kilde: Klimarealistene.

ektenyheter