Prognosene varierer, men UDI har anslått at norske kommuner må bosette over 60.000 personer de neste to årene. En representant for KS mener motivasjonskampanjer må til for å løse bosituasjonen, mens NAV må kartlegge migrantenes kompetanse eller mangel på sådanne med hensyn på å forsøke å få dem i arbeid. Det henstilles også til at næringslivet skal ta medansvar for å løse de såkalte utfordringene med en migrantstrøm hvis ende ikke er i syne per dags dato. Menneskestrømmen til velferdsstaten Norge fremstilles som vanlig som et deterministisk fenomen politikerne kun kan administrere og ikke påvirke.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Norske-kommuner-ma-bosette-60000-flyktninger-pa-to-ar-8223191.html

ektenyheter