Det totale anslaget for NAV-svindel er skyhøyt over det NAV klarer å hente inn.

rsdag la NAV fram statistikk for andre tertial der det går fram at NAV hittil i år har anmeldt 1057 personer for å ha svindlet NAV for til sammen 222 millioner kroner. Dette er en kraftig økning sammenlignet med tidligere år.

I hele 2014 ble det anmeldt for 271 millioner kroner, mens det i 2012 ble anmeldt for 211 millioner.

8 milliarder

På spørsmål om hvor mye nordmenn svindler NAV for totalt, viser direktør Sverre Lindahl i NAV Kontroll til denne rapporten laget av Proba samfunnsanalyse i 2013, som omhandler svindel av foreldrepenger, dagpenger, uførepensjon, arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad, og en denne Proba-rapporten laget om svindel av sykepenger i 2011.

-Ut fra Proba-rapportene anslår vi at det kan være i størrelsesorden 8 milliarder, men her er det betydelig usikkerhet, sier Lindahl.

Les mer i Nettavisen.

ektenyheter