Det er store forskjeller i hvor mye penger kommunene bruker på mat til eldre på sykehjem. Enkelte kommuner bruker fire ganger så mye penger som andre.

En fersk undersøkelse Forbrukerrådet har gjort blant norske kommuner viser store forskjeller i kommunenes pengebruk på mat til eldre på sykehjem.

Noen bruker ned mot 40 kr per beboer i døgnet, mens andre bruker fire ganger så mye, ifølge en pressemelding fra Forbrukerrådet.

– Vi er svært forundret over at det er så store forskjeller mellom kommunene, sier Forbrukerrådets direktør Randi Flesland til NRK.

Kristiansand er den kommunen i undersøkelsen som bruker mest penger på mat til de eldre. Kommunen bruker 167 kroner per beboer i døgnet.

Les mer i NRK.

ektenyheter