Hjelpeapparatet mangler kunnskap om hvordan de skal tilnærme seg minoritetsbarn som er utsatt for seksuelle overgrep, fastslår ny Redd Barna-rapport som legges frem i dag.

– Vi vet at svært få av disse sakene avdekkes. Helsesøstre avdekker knapt noen slike saker, barnevernet får veldig få av disse sakene, minoritetsbarn kommer i liten grad til støttesentre mot incest eller andre hjelpetilbud. Denne rapporten belyser noen av årsakene til at sakene er så underrapporterte, sier Thale Skybak, seksjonsleder for Barn i Norge, Redd Barnas Norgesprogram.

– Hjelpeapparatet oppgir at de ikke er godt nok skodd for dette, at de mangler kunnskap og er redd for å gå inn i «et vepsebol.» Det er slående at både helsestasjoner og barnevernet rapporterer om få saker. Både de og vi frykter at seksuelle overgrep blant minoritetsbarn er underrapportert og oversett, sier hun.

En av de ti helsesøstrene som er intervjuet, sier det slik:

«Det er et tema man helst ikke vil ta i. Du vil være åpen og raus overfor mennesker som gjerne føler seg annerledes. Jeg tror generelt vi er redde for å bli anklaget for rasistiske motiver, forutinntatthet. Jeg tror dette er en reell frykt som gjør at en kan bli mer utrygg i slike saker».

Les mer i Aftenposten.

Vi vil også minne om den forferdelige grooming-skandalen i England der myndighetene dekket over massive mengder med overgrep fordi de var redde for å bli anklagd for rasisme.

ektenyheter