UFORSVARLIG BEHANDLING: Fylkesmannen konkluderer med at Berit Eggen (88) fikk svært mangelfull behandling i forkant av sin død i 2013. Foto: PRIVAT

Til tross for advarsler ble Berit Eggen (88) sendt hjem etter et lårhalsbrudd. Første natt falt hun om og ble liggende i nesten tretten timer på det kalde gulvet.

Hjemmesykepleien dro videre da den gamle damen ikke åpnet døren.

Hjemmesykepleieren hadde ikke nøkkel til Berits leilighet. Inne i leiligheten lå 88-åringen på gulvet ute av stand til å bevege seg. Først da sønnen låste seg inn for å se til sin gamle mor morgenen etter, fikk hun hjelp.

Fylkesmannen har i tilsynssaken konkludert med at Bydel Grorud gjennom Bestillerenheten har sviktet på følgende punkter:

* 88-åringen skulle aldri vært sendt hjem til sin egen leilighet.

* Det ble ikke gjort noen undersøkelser om leiligheten var tilpasset behovene til en eldre dame som hadde brukket lårhalsen.

* Man kom aldri med noen kartlegging som sa noe om hva pasienten har behov for hjelp til og hva hun ev. kunne klare selv. Hjemmesykepleien fikk nesten ikke informasjon om hva Berit trengte hjelp til – og ga dermed ikke forsvarlig oppfølging til 88-åringen.

Reagerte sterkt

Sønnen Bjørn Eggen reagerte svært sterkt på historien om at 90 år gamle Inga døde etter seks måneder på et behandlingshjem i Trondheim. Det som virkelig provoserte Oslo-mannen var det han oppfattet som et forsøk fra Oslo Høyre om å rosemale eldreomsorgen i hovedstaden.

Eggen kan fortelle en helt annen historie om sin marerittaktige kamp for moren mot kommunen i Oslo, og han mener selv at historien ikke er unik.

Bjørn Eggens historie om behandlingen hans mor Berit (88) fikk i forkant av sin død for snart to år siden, er en historie om bekymringsmeldinger som ikke ble fulgt opp og det han mener er informasjon som ble forsøkt fjernet.

7. august 2013 faller Berit om i sin leilighet på Kalbakken i bydel Grorud i Oslo, og brekker lårhalsen. 88-åringen har før uhellet vært i relativt god form, og var i mai på ferie til Spania. Hun legges inn på Ahus for operasjon.

– Mor ble veldig redd og angstfylt etter dette, forteller Eggen.

Etter operasjonen blir Berit overført til Romsås behandlingshjem. Hun faller igjen, og undersøkelser om bakgrunnen for fallet gjøres ikke, ifølge Eggen. Hun overføres til en annen avdeling på Romsås.

13. september blir hun overført videre til Trygghetsavdelingen på Lindeberg. På dette tidspunktet får Bestillerenheten oversendt Eggens bekymringsmeldinger om at hun ikke kunne klare seg alene i sin bolig. Trygghetsavdelingen fastslo at Berit ikke fylte kriteriene for opphold i avdelingen, og at hun hadde behov for mer hjelp enn avdelingen kunne tilby.

Berit skulle på dette tidspunktet ha vært forvirret, ikke orientert for tid og sted, engstelig, med nedsatt gangfunksjon og et stort behov for hjelp til personlige og praktiske oppgaver.

Likevel valgte Bestillerenheten i bydel Grorud å sende 88-åringen hjem til sin egen leilighet. 

Eggen får samtidig en beskjed med seg fra en av pleierne ved Trygghetsavdelingen.

– Hun sa til meg: Du må prøve å hindre at dette skjer. Vi ser dette så ofte. Man sender pasienten hjem for å se hvordan det går, og etter to-tre dager så tas det stilling til om vedkommende skal på sykehjem, sier han.

– Uverdig avslutning

18. september er Berit tilbake i boligen sin. Første kveld tilbake i egen leilighet inntreffer den store ulykken. Ingen har sjekket om Berits leilighet er tilrettelagt for rullatorbruk.

Hjemmesykepleien, som skulle følge opp med daglige besøk, var ikke orientert om hennes tilstand eller behov, ifølge sønnen.

Når 88-åringen besøker toalettet, kommer hun seg ikke ut igjen med gåstolen. Hun begynner å gå, men mister balansen. Den eldre damen faller i gulvet litt før klokken ti på kvelden.

Berit blir liggende på det kalde gulvet over natten. I nesten tretten timer ligger hun der. Trygghetsalarmen som hun har hatt rundt halsen, har viklet seg slik at den har snudd seg til ryggen, og hun får ikke tak i den. Hun pådrar seg hjertesvikt.

Det var sønnen som fant moren morgenen etter, etter at han hadde ringt henne, og ikke fått svar.

– Da hadde hjemmesykepleier vært på stedet litt før, men reist videre fordi mor ikke åpnet døren. Sykepleieren hadde ikke reservenøkler til boligen, sier Eggen.

Etter fallet i hennes egen bolig, går det raskt nedover for den 88 år gamle kvinnen. Hun får mer og mer vannansamling i kroppen, og sønnen får beskjed om at det er lite som kan gjøres.

30. oktober 2013 sovner Berit Eggen inn.

– Jeg vet at mor hadde et godt liv. Men hun fikk ikke en verdig avslutning, sier han.

Brøt journalføringsplikten

Fylkesmannen konkluderer med at Bydel Grorud har brutt forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven § 4–1, som går på at helsetilbudet som leveres skal være forsvarlig.

Eggen mener han opplevde at han også ble oppfordret til å unngå skriftlighet av bydelen.

– Jeg synes det mest skremmende er at det jeg alltid har oppfattet som et kraftig virkemiddel, at når man sender skriftlige bekymringsmeldinger og at man forteller om hvorfor, så opplever jeg at de ikke engang går inn i saken og sjekker om det er noe substans i saken. Dette gjelder saksbehandlerne i Bestillerenheten. Denne informasjonen er veldig lett tilgjengelig for dem, sier Eggen.

Fylkesmannen støtter Eggens mening, og påpeker at mye av den skriftlige informasjonen om Berits tilstand, ikke finnes.

Fylkesmannen konkluderer med at bydelen har brutt journalføringsplikten. Bestillerkontoret har ikke journalført deres vurdering av at det var forsvarlig å sende Berit hjem til sin egen leilighet. Det finnes heller ikke nedtegnet informasjon om hvilke oppgaver hjemmesykepleien skulle utføre det første døgnet.

Bydel Grorud henviser til taushetsplikten, og vil ikke gå i detalj i saken. Bente Almås, avdelingssjef for pleie og omsorg i bydelen, sender følgende e-post til VG:

– Vi tar kritikken fra Fylkesmannen til etterretning. I alle klagesaker går vi gjennom rutinene våre og vurderer hvordan disse kan forbedres. Dette gjelder også i denne saken, skriver hun.

Kilde: VG.

ektenyheter