– Regjeringen vurderer å legge ned det nasjonale forsvaret, som ved en eventuell invasjon skulle beskytte Norge.

I 1939 var vi så fattig at vi ikke kunne forsvare oss. I 2015 er situasjonen omtrent den samme.

Det var en gang en nasjon som ikke hadde penger til et skikkelig forsvar, og da landet ble angrepet av stormakten Tyskland i april 1939 var det bare tilfeldigheter som gjorde at kongefamilien og regjeringen kom seg trygt til England.

Norge var ved invasjonen i 1939 en fattig nasjon og forsvaret var nærmest ikke eksisterende. Syv ti-år senere er vi ifølge ryktene verdens rikeste land, men problemet er det samme. Norge har ikke lenger penger til eget forsvar, og nå vil landets politiske ledelse nærmest avvikle det helt. De vil heller legge invasjons-forsvaret av vår nasjon helt og holdent i hendene på NATO.

Et klokt trekk, eller ren galskap?

Som verdens rikeste nasjon burde vi vel ha penger til å forsvare oss selv. I det minste en stund, eller?

En historie fra krigens dager

«Flashback til min morfars barndom»

Da jeg var liten fortalte morfar barndoms-historier om hvordan han og vennene gikk baklengs over svenske grensen for å hente mat til familien. Tiden var andre verdenskrig og baklengsgangen skyldtes at tyske grensepatruljer ikke skulle forstå at de hadde lurt seg over til nøytrale Sverige. I Norge som var tysk okkupert land var nemlig Norge, og Nordmenn flest helt prisgitt kontakt med venner i Sverige for å få tilgang på goder som her til lands var ikke eksisterende. Smør og salt var på den tiden en luksus, og Sverige turene ble dermed en spennende opplevelse for ungguttene som herjet grensetraktene med sine smuglertokt.

Vi kan ikke tillate at nasjonens forsvar forsvinner ut av landet. Kan vi vel? 

Dersom regjeringens opprinnelige finansieringsplan for Forsvaret blir gjennomført, må Norge overlate invasjonsforsvaret helt og holdent til NATO. Forsvarets operative hovedkvarter foreslås lagt ned, og antall norske offiserer i NATO-systemet økes betydelig for å erstatte dette. Så da er mitt spørsmål følgende; Skal Norge nok en gang måtte stole på «Gutta på skauen», og våre allierte ved et eventuelt angrep på Norge?

I mitt hode kan det virke som om norske myndigheter helt og holdent har glemt at Norge for kun noen tiår siden var en vingeklippet nasjon der tyske interesser styrte det meste, og nasjonale norske symboler var forbudt.

På nettstedet www.aldrimer.no kan du i dag lese om de ulike veiene det norske forsvaret vurderer å gå, og konsekvensene av veivalgene kan for oss som nasjon bli så store at besparelsene ved de nye ressursbesparende veivalgene blir som å «pisse i havet»

Samtidig er advarslene fra ulike forsvars-kilder de siste månedene om at Forsvaret vil kollapse uten vesentlig styrkede rammer en god grunn til å bekymre seg. Med forslagene som nå diskuteres kollapser forsvaret langt tidligere enn først fryktet. 

Mener du som meg at Norge må ha et sterkt nasjonalt forsvar, eller skal vi bare lene oss tilbake og stole på NATO?

Kilde: Kjell-Ola Kleiven – Blogg.

ektenyheter