Sprøytemiddelet Envidor med virkestoffet spirodiklofen ble godkjent for bruk i Norge i 2011. Og både i 2012 og 2013 fant Mattilsynet rester av spirodiklofen på epler, pærer, jordbær og bringebær produsert i Norge, skriver NRK.

Sprøyting med spirodiklofen medfører stor risiko for skadelige effekter på bier og leddyr, og det er vist å være kreftfremkallende og skadelig for forplantningsevnen hos forsøksdyr, ifølge Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VMK).

Da VMK i 2011 gjorde sin helse- og miljørisikovurdering før Mattilsynet godkjente middelet, konkluderte de med at «det ikke foreligger data nok til å kunne fastslå sikkert om spirodiklofen kan gi effekter på hormonsystemet hos dyr og mennesker».

 

I delstaten California ble spirodiklofen i 2010 satt på en liste over stoffer staten mener er kreftfremkallende. Og Nederland tok i 2012 til orde for kutte kraftig i tillatt mengde av stoffet i jordbær, skriver NRK.

Selv om prøvene fra 2012 og 2013 viste at det ikke var mer sprøytemiddelrester enn tillatt, er direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland, skeptisk til bruken av stoffet.

– Det er ubehagelig å vite at det selges mat som på grunn av sprøyting kan være farlig uten at man blir opplyst om det, sier Flesland til NRK.

Hun viser til forskning fra Danmark som viser at sprøytemidler som hver for seg vurderes som trygge, kan gi hormonforstyrrende effekter når de virker sammen.

 

Les mer på ABC Nyheter.

ektenyheter