TAPTE MYE: Nic Furu satset på selvbetjening hos Nav da han skulle søke om delvis AFP, valgte feil skjema uten at det ble oppdaget og tapte pensjonsutbetaling. Foto: Privat

Digitalisering har ikke bare positive sider. For Nic Furu fikk det økonomiske følger.

Mandag skrev NA at Nav-direktør Vegard Rydning ønsker å kutte ned på åpningstidene på lokalkontorene fordi det blir stadig enklere å betjene seg selv på nett.

Nic Furu, tidligere lærer, reagerer på forslaget. Han har dårlig erfaring med selvbetjening.

Etter å ha snakket med Navs kundesenter på telefon visste han hvilken pensjonsordning han skulle velge.

Valgte feil

– Jeg skulle gå ned til 60 prosent jobb og 40 prosent avtalefestet pensjon (AFP), og var derfor nødt til å søke om AFP, sier han.

Han bestemte seg for å prøve å søke via skjema på nettsidene til Nav.

– Jeg fylte inn skjemaet for alderspensjon, og trodde det var det riktige. I ett av de tre spørsmålene jeg ble stilt sto det nemlig noe om AFP, sier Furu.

Økonomisk tap

Han fulgte alle reglene for AFP, i den tro at han mottok avtalefestet pensjon. I fjor, etter 2,5 år, ringte han Nav for å høre hvor mye kan kunne jobbe og tjene dette året, da det er regler for dette.

– Da fikk jeg høre at jeg ikke har AFP, sier han.

Han hevder at feilen medførte at han tapte 365.000 kr, og deretter 15.000 kr per år etter 85 års alder.

– Hvis jeg hadde søkt riktig i 2011, ville jeg ikke ha tappet noe av alderspensjons-oppsparinga og følgelig fått full alderspensjon livet ut, sier han.

Selv om han hadde planlagt å jobbe et par år til, sluttet han.

– Ved å avslutte yrkeslivet kunne jeg få full nytte av den resterende delen av opptjent AFP, sier han.

Få rettigheter

Så startet klageprosessen, for å få tilbakebetalt beløpet han hadde tapt. Klagen førte ikke fram.

– Du har færre rettigheter om du gjør feil på nett når du søker pensjon enn ved vanlig netthandel, hevder Furu.

Han får ikke gjort noe med sin egen situasjon, men oppfordrer andre til forsiktighet.

– Ikke søk på nett før du er hundre prosent sikker på hva du gjør, sier Nic Furu, som tror flere vil gjøre samme feil som følge av økt digitalisering av Nav.

– Ring kundesenteret

Lasse Sandø, fungerende fylkesdirektør i Nav Nord-Trøndelag, oppfordrer folk til å søke hjelp om de er usikre.

– Da kan du få råd og veiledning til hvordan du for eksempel tar deg fram på Nav sine nettsider, sier han.

Om de ikke vet hvilket skjema du skal velge, er det bare å søke råd der.

Han kan ikke kommentere Nic Furus sak, men på generelt grunnlag sier han at det er veldig uheldig om en skulle gjøre feil som får følger for den enkelte.

– Vi prøver å rette opp feil som er gjort, men det blir spørsmål om hvem som har gjort tabben og om det var bevisst eller ubevisst, sier Sandø.

Dersom en ikke får hjelp på kundesenteret over telefon, er det mulig å få satt opp en time på lokalkontoret for veiledning.

– Mange synes digitaliseringa er bra, fordi de kan ha direkte kontakt med oss heimefra, sier han.

Sandø påpeker at hensikten med kutt i åpningstidene er nettopp å gi bedre veiledning og oppfølging ansikt til ansikt, til dem som trenger det.

Saken her hentet fra Nettavisen.

ektenyheter