Ifølge Politiforum var det på et tidspunkt så få biler på politistasjonen i Hønefoss at en fange som skulle fremstilles for fengsling, måtte gå til fots i følge med politibetjentene til rettslokalene. FOTO: Ståle Frydenlund

Bilparken er svakere enn den var 22. juli i politidistriktet som var åsted for terroren i 2011.

I en bilpark som begynner å eldes, har man måtte tatt flere kjøretøy ut av tjeneste i Nordre Buskerud politidistrikt, ifølge Politiforum.

− Ja, vi har fått en dårligere bilberedskap enn hva vi hadde terrordagen i 2011. Bilene er eldre, og vi har færre kjøretøy tilgjengelig, sier bilansvarlig John Trygve Rønning i Nordre Buskerud politidistrikt til nettstedet.

Han forteller at politidistriktet mangler 19 utrykningsbiler for å nå ønsket beredskapsnivå.

Av totalt 21 uniformerte og sivile biler, er det bare syv som er i ønsket stand. I det ligger det at tre biler har utrykningsforbud. 12 av bilene har for mange kilometer på baken, og har for dårlige kjøreegenskaper til å kunne kjøre forsvarlig utrykning med, ifølge Politiforum og Rønning.

Har prioritert bemanning

Anders B. Werp fra Høyre er første nestleder for Justiskomiteen og stortingsrepresentant for Buskerud. Han sier regjeringen har fulgt opp de ønskene politiet har kommet med.

– Vi har fulgt opp det vi gikk til valg på, og de prioriteringene politiet har gitt under veis. På nasjonalt nivå har bemanning vært en bevisst prioritering, og et tydelig ønske fra politiet selv. Og bemanningen har vi styrket i stor grad, sier Werp til Aftenposten.

– Vi har måttet ta ut så mange biler at vi har problemer med å drive polititjenesten. Hva skal vi med ekstra mannskap, når de ikke kan transporteres ut på oppdrag, spør Rønning.

– Politireformen legger stor vekt på kompetanse og lederskap, og der ligger nøkkelen på bemanningssiden, sier Werp, som sier han tar med seg bekymringene om bilparken i Nordre Buskerud videre.

Fangefrakt til fots

På grunn av mangelen på kjøretøy, har politiet i Buskerud måtte tatt i bruk alternative transportmetoder.

Ifølge Politiforum var det på et tidspunkt så få biler på politistasjonen i Hønefoss at en fange som skulle fremstilles for fengsling, måtte gå til fots i følge med politibetjentene til rettslokalene.

− Vi får jo en uakseptabel rømningsrisiko med en slik form for fangetransport, sier kjøreinstruktør og politibetjent Igor Popovic til Politiforum.

Saken er hentet fra Aftenposten.

ektenyheter