Ved Høgskolen i Oslo og Akershus holder fysioterapistudentene Jenny Aamodt (24) og Maren Vintervoll (26) lunsjpause i solen ute på campus. Begge regner med å begynne å jobbe i offentlig sektor. Så langt har ingen av dem tenkt noe særlig på pensjon.

– Vi vil nok tenke mer på det når vi starter i jobb, sier Aamodt.

Av foreldregenerasjonen har de hørt om trygg og god pensjon i det offentlige. Ferske beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser imidlertid at de to slett ikke vil få så mye bedre pensjon i det offentlige enn i privat sektor, slik tilfellet er for dem som nærmer seg pensjonsalder nå.

Offentlig tjenestepensjon gir arbeidstagere med full opptjening en alderspensjon på minst 66 prosent av sluttlønnen. Samtidig har disse en tidligpensjonsordning (offentlig afp), som gir rett til å gå av fra 62 år uten at alderspensjonen blir mindre.

Dette er i utgangspunktet vesentlig gunstigere enn ordningene som gjelder for de aller fleste ansatte i privat sektor. Fordelene ved offentlig fremfor privat pensjon blir imidlertid langt på vei borte for dem som i dag er i starten av yrkeskarrieren, eller som ennå ikke har begynt å jobbe. Årsaken er den såkalte levealdersjusteringen, som vil gi helt andre konsekvenser i de offentlige ordningene enn i de private. Levealdersjustering vil si at antallet år man må jobbe for å oppnå en gitt årlig pensjon, øker i takt med at ventet levealder øker.

 

Les mer i DN.

ektenyheter