– Å sortere avfallet under kjøkkenbenken har nesten ingen effekt på miljøet, sier forsker Annegrete Bruvoll i konsulentselskapet Vista analyse til Aftenposten.

Vi sorterer i kjøkkenbenken og gjenvinner plasten. Det må vi gjøre i flere hundre år før vi har spart inn like mye olje som går med til å fly oss tur-retur Oslo-San Francisco.

I Oslo og en rekke andre kommuner blir maten og plasten kildesortert i kjøkkenbenken for å gjenvinnes. Ett av formålene er å redusere klimautslippene:

  • Bussenes bruk av biogass fra matavfall i Oslo sparer 0,02 prosent av norske utslipp.
  • Kildesortering og gjenvinning av plast fra husholdninger sparer 0,09 prosent av samlede norske klimautslipp.

Gjenbruk av plast kan også tenkes å spare olje. Da Bruvoll og en kollega for noen år siden regnet på dette, fant de ut at ved å gjenvinne plast kunne en maksimalt spare 0,04 prosent av norsk oljeutvinning.

– For å få til dette ble det med offentlige vedtak satt i gang en omfattende kildesortering i hjem og avfallsanlegg. Mye av plasten ble så fraktet til utlandet og gjenvunnet der. I stedet kan målet oppnås adskillig enklere ved å stoppe norsk oljeutvinning i tre-fire timer hvert år, sier Bruvoll.

Les mer i Nettavisen.

ektenyheter