Skepsisen til muslimer er større enn skepsisen til noen annen trosretning, og finnes både i befolkningen generelt og blant ulike innvandrergrupper, skriver Aftenposten.

Det er det årlige integreringsbarometeret fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (imdi)som viser dette.

– Det er noen tall som er ganske skremmende her. Spesielt den høye skepsisen til muslimer. Sett i lys av arbeidet for å forebygge radikalisering, vet vi at det finnes et stort sympatiserende landskap. Det blir en ond sirkel, da vi vet at skepsisen til muslimer sannsynligvis henger sammen med det globale terrorbildet, sier Linda Alzaghari, daglig leder av tenketanken Minotenk.

 

Les mer på NRK.no.

ektenyheter