Over to år har helsetilsynet gjennomført tilsyn med barnevernet – resultatet er nedslående.

– Funnene viser at barn ikke får rett hjelp til rett tid, det er risiko for at omsorgssvikt ikke avdekkes og at barn i lang tid mottar hjelpetiltak som ikke fungerer, bekrefter seniorrådgiver Atle Grønstøl ved fylkesmannen i Østfold.

VG har innhentet tilsynsrapportene hvor det kommunale barnevernets arbeid er gått i sømmene, et av forholdene som er undersøkt er om barna blir hørt.

Funnene vil danne grunnlaget for Helsetilsynets tilsynsmelding for 2012.

Omfanget av avvik varierer fra kontor til kontor, men et avvik innebærer at loven brytes.

Loven brytes på flere områder:
* Barn blir ikke hørt
* Undersøkelser utføres ikke etter lov og forskrift
* Hjelpetiltak blir ikke evaluert
* Flere tiltak mangler faglig begrunnelse

– Fylkesmannen ser alvorlig på de funnene som ble gjort under tilsynene i Østfold. Resultatene fra tilsynene samsvarer med funnene som er gjort i resten av landet, fortsetter Grønstøl.

– Ikke tilfeldig valgt

De 99 undersøkte barnevernskontorene ble valgt ut av totalt 300 etter en vurdering av fylkesmennene. De så det som mer sannsynlig at det kunne være svikt eller fare for svikt ved de valgte kontorene.

– Når det er sagt, er det selvfølgelig alvorlig at det avdekkes avvik i så mange av tilsynene innen barnevernet, bekrefter Berit Roll Elgsaas hos fylkesmannen i Møre og Romsdal.

 

Les mer på VG.no.

ektenyheter