Tidligere Nav-direktør Joakim Lystad er den siste i en stadig lengre rekke av spesialrådgivere som sitter i departementene og hever millionlønn karrieren ut, selv om de hverken har ledelses- eller personalansvar.

Da Lystad gikk av som Nav-direktør ble han «overført til stilling som spesialrådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet, og skal utføre arbeidsoppgaver etter nærmere avtale». For det får han en lønn på 1,3 million kroner.

Stillingen som spesialrådgiver var et resultat av avtalen som ble inngått da Lystad ble ansatt som Nav-direktør i 2010.

Da ble han lovet at om han måtte gå av ville han få en ny stilling og beholde grunnlønnen fra sjefsstillingen.

77 spesialrådgivere

Lystad ble med avgangen den 77. spesialrådgiveren i de forskjellige departementene.

ektenyheter