En gjennomgang av det amerikanske militærets forbruk i forbindelse med Afghanistan-krigen, viser at 45 milliarder dollar ikke kan redegjøres for. Dette er ikke første gang det amerikanske militæret sløser bort milliarder av dollar og ikke kan redegjøre for hvordan disse har blitt brukt.

Les mer på Rare.us.

ektenyheter