Helsetilsynet har gjennomført tilsynet i perioden fra 22. september 2014 til 18. mars i år.

Det har sett på oppfølgingen av barn i fosterhjem, og funnet ett avvik:

«Værnesregionen barneverntjeneste sikrer ikke oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet, herunder barns medvirkning,» konkluderes det i Helsetilsynets tilsynsrapport.

Dette er brudd på barnevernloven, forskrift om fosterhjem, internkontrollforskriften og FN’s barnekonvensjon.

Barna blir ikke hørt

Avviket bygger blant annet på at Værnesregionens barneverntjeneste ikke har rutiner eller retningslinjer for hvordan barn skal medvirke i egen sak.

I 6 av 20 gjennomgåtte mapper er det ikke dokumentert samtaler med barnet, eller hvorfor det ikke er gjennomført samtaler.

I 5 av 20 mapper har det vært samtaler, men det fremgår ikke hva barnevetjenesten har snakket med barnet om.

I et av disse tilfellene ble barnet ikke hørt før reduksjon av samvær.

 

Les hele saken på Bladet.no.

ektenyheter