Bonde Gunnar Yrkje Jakkimainen ønsker å kjøpe en landbrukseiendom på Karmøy for 1,3 millioner kroner. Men ifølge loven får han ikke betale mer enn 300.000 kroner, og den prisen vil ikke selger selge for.

– Jeg har maskiner, jeg har folk og jeg har all finansiering på plass, men nå blir jeg avslått på grunn av en pris, sier bonde Gunnar Yrkje Jakkimainen på Karmøy.

Han driver i dag med høner, gjess og sauer, og selger økologisk gårdsmat, men han trenger mer areal. Jakkimainen vil derfor å kjøpe et mellom 160 og 170 mål stort landbruksområde like ved Skudeneshavn på Karmøy, men blir hindret på grunn av prisen.

Jakkimainen og selger er enig om en pris på 1,3 millioner kroner, men området er konsesjonsbelagt. Det vil si at jorden ikke kan selges fritt på markedet til høystbydende. Bakgrunnen for loven er å sikre at folk som vil drive med landbruk, har mulighet til å kjøpe.

Les hele artikkelen på NRK.no.

ektenyheter