Vi skal her se på to utbredte myter om klimapanelet. Folk flest antar at klimapanelet er en internasjonal, objektiv og vitenskapelig autoritet på alle aspekter av klimaet og det har derfor oppstått en rekke myter. Vi skal her avlive de to mest utbredte mytene.

Klimapanelets oppgave
Fra paragraf 2 i dokumentet «PRINCIPLES GOVERNING IPCC WORK» henter vi formuleringen som definerer rollen til Klimapanelet:

«The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation.»

Oversatt blir dette:
«Rollen til Klimapanelet er å vurdere på et omfattende, objektiv, åpent og transparent grunnlag den relevante vitenskapelige, tekniske og sosioøkonomiske informasjon for å forstå det vitenskapelige grunnlaget for risikoen for menneskeskapte klimaendringer, dets mulige virkninger og muligheter for tilpasning og regulering.»

Myte 1: Klimapanelets rolle er å vurdere alle klimaendringer
Nei, slett ikke. Her står det svart på hvitt at deres mandat bare omfatter menneskeskapte klimaendringer. Dermed får vi en slagside i all informasjon fra Klimapanelet i og med at naturlige klimaendringer er definert bort. Her er ett eksempel.

Hva betyr sola for klimaet vårt?

Les mer på Klimarealistenes hjemmeside.

ektenyheter