Over 300 000 skoleelever i Norge går på skoler som ikke tilfredsstiller myndighetenes krav til inneklima, mens rundt 230 000 elever går på skoler som ikke er godkjente, viser en kartlegging fra 2013.

Dette kan blant annet skyldes:
• Dårlig luft
• Muggsopp
• Manglende vedlikehold
• Dårlige toaletter

Nå ønsker Høyre og Fremskrittspartiet å ta tak i problemene. I folkehelsemeldingen som ble lagt fram i statsråd i dag, varsler regjeringspartiene en full gjennomgang av alle lover og regler som omhandler miljøet for barn og unge.

Les mer i Dagbladet.

ektenyheter