Regjeringen vil åpne for å ofre inntil 30 prosent av fisken i norske villaksbestander for å gi oppdrettsnæringa tilstrekkelige vekstvilkår.

I Stortingsmeldinga om bærekraftig vekst, som ble lagt frem på fredag, fremgår det at pålegg om reduksjon først vil skje når man antar at 30 prosent av villfiskpopulasjonen i området dør som en direkte følge av smittepress fra oppdrettsnæringa.

Betyr totalhavari

– Dersom man slår ut 30 prosent av villaksen som følge av lakselus og sykdom vil det ikke lengere være et høstbart overskudd igjen. Da gjør vi lakse og sjøørretelvene våre om til museer, sier Erik Sterud, som er fagsjef i foreningen Norske lakseelver.

– Dette vil bety et totalhavari for sportsfiske og turisme basert på fiske av anadrome arter, sier Sterud.

 

Les hele saken på nord24.no.

ektenyheter