TV-filmer- og serier som med 18-årsgrense skal ikke kunne vises på TV før etter klokken 23 på kvelden, om den borgerlige regjeringen får viljen sin.

Siden 2001 har norske TV-kanaler måttet forholde seg til det såkalte vannskille-prinsippet. TV-programmer med scener eller innslag som kan være skadelige for mindreåriges fysiske, psykiske og moralske utvikling skal bare sendes etter klokken 21, etter dagens regelverk. Nå vil kulturminister Thorhild Widvey (H) ha på plass et gradert vannskille, skriver Vårt Land.

Dagens vannskille klokken 21 er ikke godt nok når det kommer til den groveste TV-volden, mener Kulturdepartementet, som nå foreslår å endre tidspunktet for når programmer med 18-årsgrense kan vises på fjernsyn.

– Denne typen innhold kan være så angstskapende og skremmende for barn og unge at det kan være grunn til å sikre at slike bildeprogrammer sendes på sen kveldstid. Eldre barn er normalt fortsatt oppe klokken 21 og bør derfor gis et ekstra vern, påpeker Widvey i høringsbrevet. Programmer med 15-årsgrense kan fortsatt sendes etter klokken 21.

 

ektenyheter