Norge er blant landene i Europa med flest overdosedødsfall. Det kommer frem i EUs rapport om narkotika fra 2014.

Tallene viser at bare Estland har flere overdosedødsfall enn Norge. I Estland har de opplevd en kraftig økning i overdosedødsfall de siste årene, noe som i rapporten forklares med ulike mønstre for narkotikamisbruk i ulike land. Overdosedødsfallene i Estland er i hovedsak knyttet til bruk av fentanyl, som er sterktvirkende syntetiske smertestillende medikamenter i opioid-gruppen.

– Vi har uten tvil alt for høye tall på overdosedødsfall, sier forskningsleder ved Sirus, Anne Line Bretteville-Jensen. Hun mener likevel at sammenligningen med andre land bør tas med en klype salt, fordi de forskjellige land har ulik måte å rapportere på. Blant annet melder Hellas ingen overdosedødsfall.

Bretteville-Jensen mener imidlertid at det er grunn til å tro at Norge fremdeles er det landet i Norden med flest overdosedødsfall per innbygger.

 

Les mer i Aftenposten.

ektenyheter