NAV strammer inn praksisen for å få sykepenger. Syke kan miste sykepenger etter åtte uker hvis de ikke sier ja til å prøve seg i jobb.

230.000 nordmenn går hvert år sykemeldt over åtte uker. Samlet koster sykefraværet 37 milliarder kroner (2013-tall).

– To milliarder å spare

Nå strammer NAV grepet:

De vil stille strengere krav til de som går sykmeldte over lengre tid (åtte uker):

– For å ha rett til sykepenger må den sykmeldte så tidlig som mulig – og senest innen åtte uker – prøve seg i jobb. Hvis ikke kan utbetalingen avsykepenger stanses, sier Bjørn Gudbjørgsrud, tjenestedirektør i NAV.

Et innstrammings-prøveprosjekt i Hedmark har vært så vellykket at det innføres nasjonalt.

– Den nye praksisen kommer i etterkant av et pilotprosjekt i Hedmark. Der ble aktivitetsplikten overholdt strengere, slik regelverket åpner for. Resultatet var at utbetalingene til sykepenger ble redusert med 82 millioner kroner. En tilsvarende reduksjon på landsbasis ville utgjort om lag to milliarder kroner, sier Bjørn Gudbjørgsrud, tjenestedirektør i NAV.

 

Les hele artikkelen i VG.

ektenyheter