Lønnsadelen i Fagforbundet (LO) har de to siste oppgjørene fått mer i lønn enn hele årslønnen til en hjelpepleier i forbundet.

Det kan VG avsløre i dag. Fagforbundets leder, Mette Nord, nekter å kommentere saken.

 

432.540 kroner. Det er hva en hjelpepleier i en norsk kommune tjener i gjennomsnitt i dag. Det inkluderer alle tilleggene, men ikke overtid.

De fleste av dem er organisert i landets desidert største forbund, LO-tilknyttede Fagforbundet. 440.000 kroner. Det er hva lederen for forbundsadvokatene i Fagforbundet, Thrine Skaga, samlet har fått i lønnstillegg de to siste oppgjørene, i 2011 og 2013. Det gir over 36 prosent lønnsvekst.

Medlemmene i Fagforbundet (de kommuneansatte) har til sammenlikning fått 12,1 prosent i lønnsøkning siden 2011.

Også flere av advokatene i forbundet har fått høye tillegg de to siste oppgjørene, som tilsvarer over 100.000 kroner i lønnsvekst hvert år.

Advokatene i Fagforbundet får lønnsøkning annet hvert år. I 2011 fikk de en svært kraftig lønnsøkning, hvor sjefen og flere av advokatene fikk over 300.000 kroner hver i tillegg (se egen oversikt). Oppgjøret i fjor ble utsatt og utsatt. Men nå – midt under lønnsoppgjøret i kommunal sektor i vår – har advokatene fått sitt oppgjør for 2013 og 2014.

VG har fått tilgang til protokollen fra arbeidsutvalget i Fagforbundet, som 30. april 2014 behandlet en innstilling fra administrativ leder i forbundet, Gunnar Gussgaard.

Den viser hva de ulike advokatene fikk. Selv om de ikke fikk like mye som i 2011, ligger tilleggene mellom 80.000 og 130.000 kroner. Det er likevel mye mer enn de rundt 14.000-16.000 kronene som de kommunalt ansatte trolig kan få i årets oppgjør, basert på rammen som de fleste andre har måttet forholde seg til – på 3,3 prosent.

Les hele saken på VG.no.

 

ektenyheter