Nylig feiret Reid og Merethe Nilsen bryllup i det som garantert må være Stavangers mest lilla hus.

For én måned siden ble huset malt i lilla og gult. De fleste naboene ser ut til å tåle synet av det lilla vidunderet.

– Vi synes vi har fått det flott, og folk blir i godt humør av det. Én ga beskjed om at han ikke likte fargen, men gjorde ikke noe mer med det. Derimot får vi mange fine tilbakemeldinger, forteller Reid Nilsen tilStavanger Aftenblad .

Men ikke alle er fornøyd. Nå har flere naboer har gått sammen om å klage fargen inn for byantikvaren.

Og byantikvar Anne Merethe Skogland kan bekrefte at klagen er mottatt, og at hun er enig med de som klager.

 

– Kan ikke folk male slik de vil?

– Nei. Dette huset ligger innenfor det vi kaller trehusbyen i Stavanger, og dermed er det lagt inn under kulturminneplanen som akkurat nå er ute på høring. I denne planen ligger det klare retningslinjer når det gjelder estetikk, blant annet, Nå har vi riktignok ikke hatt farge som spesifikt tema i det utkastet som nå er lagt ut, men det er mulig dette må spisses i neste utkast – for ekesempel at det blir satt krav om at husene skal males innenfor en viss palett, og i dette tilfellet er det en jordfargepalett som må benyttes. Her hjelper vi gjerne til, sier Skogland.

– De trenger ikke være hvite, med andre ord?

– Neida, flere typer jordfarger har tradisjonelt vært brukt. Men fargepaletten på dette huset ligger langt utenfor dette. Det er absolutt ikke i tråd med intensjonene for trehusbyen.

Byantikvaren har ingen annen fullmakt enn å gi råd i alle byggesaker som gjelder trehusbyen og spesielle verneområder. Anne Merethe Skogland sier at nå blir neste instans tilsynsmyndighetene i byggesaksavdelingen, som vil vil vurdere om det er juridisk holdbart å kreve endringer, det vil i dette tilfellet si at Reid og Merethe Nilsen må male over det lilla i en annen farge.

Les mer på Aftenposten.no.

 

ektenyheter