Dagens innslag er en refleksjon over den religiøse klimadekningen i Dagens Næringsliv. Avisen har lenge ligget på et lavmål, med blant annet usanne og injurierende beskyldninger mot kjente forskere. I dag har avisen enda et tilfelle av noe som har mer til felles med religiøs propaganda enn med seriøs journalistikk. Igjen bringer man til torgs myten om at klimaendringene vil føre til våtere og mer snøfattige vintre og bevisene er nok en gang de samme villedende klimamodellene. Men denne typen journalistikk har også en mørkere bakside.

På bar faktabakke med Ingrid Røise Kielland
Man intervjuer en rekke vise menn som har skuet inn i sine villedende klimamodeller, som alle er programmert med forutsetningene at det bare er CO2 som er en vesentlig klimadriver og at mer CO2 skal føre til et våtere og villere vær i årene som kommer – noe som slett ikke er i nærheten av å være basert på det beste vi har av kunnskap. De fleste av disse vise menn er ganske skråsikre på våtere og villere vær, et par kommer med saklige presiseringer, da de: «legger vekt på at hans tall ikke er virkelighet, men en modell, basert på det beste vi har av kunnskap»

Solforsker Pål Brekke kommenterer følgende til oss i en kort email og peker hit hvor man selv kan se at 3 av de 5 mest snørike vintrene på den nordlige halvkule har vært etter 2010:
Er ikke dette det samme som de har sagt i 20 år? Mer ekstrenvær og mindre snø/kortere vintre.. Et lite google søk i nyhetsarkivet flommer av slike spådommer. Litt artig at skianleggene har rekordomsetning de siste årene?
For ikke å glemme at temperaturen globalt sett ikke har økt særlig siste 17 år. En må jo da spørre om computermodellene har blitt stadig bedre enn den observerte virkeligheten :)

Men det som jeg synes er mer interessant er at snødekke på den nordlige halvkule har økt de siste 40 årene? Hvorfor skal dette snu nå eller i fremtiden?

Redaksjonen vil tilføye her at DN ved et pussig sammentreff viser oss historisk statistikk over antall snødager med Met.Inst. som kilde hvor figurene ikke viser oss data nyere enn år 2010.

Fleip eller fakta?
På høyre side finner man tekstblokker med overskriftene Klima og Snøens rolle. Slike tekstfelt har innen tradisjonell journalistikk vært brukt til å komme med fakta, men ved enda flere pussige sammenterff villedes det her ved enten å utelate vitale fakta som at det ikke har vært noen global oppvarming de siste 19 årene, eller ved helt uriktig å skrive at i:
Alpene og Himalaya er det blitt spesielt mye varmere

 

Hva sier seriøs forskning om temperaturen i alpene?
Her viser vi til denne forskningsrapporten med tittel «Snow variability in the Swiss Alps 1864–2009» og gjengir abstraktet her (vår uthevning):

Les hele artikkelen på Klimarealistenes Internettside.

ektenyheter