Det kan gå hardt for seg når norske lakseoppdrettere desperat prøver å bli kvitt lakselusa:

ABC Nyheter viste tidligere i dag bilder av laks som har fått flenget av seg skinnet i et forsøk på å spyle av fastsittende lus ved Salmonors anlegg Geitryggen i Rørvik. Men lusa sitter hardt. Resultatet kan bli svært så smertefullt for oppdrettslaksen.

Bildene av laks med gapende sår er sendt til Mattilsynet fra veterinær Aoife Westgaard i selskapet Aqua Kompetanse, som hadde inspeksjon i anlegget.

ABC Nyheter ble onsdag kveld bedt om å fjerne de publiserte bildene av hensyn til opphavsretten. Bildene til denne artikkelen er derfor erstattet med tradisjonelt lakselusbilde.

Nå viser det seg at slik behandling av oppdrettsfisk kan foregå ustraffet, selv om oppdrettsfisk er underlagt samme lov om dyrevelferd som husdyr på land.

For selskapet fikk ingen annen reaksjon av Mattilsynet på dyreplageriet, enn pålegg om å ha kompetente folk og riktig utstyr til å utføre spylingen.

– Hvis en bonde spylte skinnet av kua, hadde han åpenbart ikke fått lov til å fortsette. Og det er riktig at samme dyrevelferdslov gjelder fisk og landdyr, sier avdelingssjef John Bjarne Falch ved Mattilsynets avdeling Namdal til ABC Nyheter.

Les hele artikkelen på ABC Nyheter.

ektenyheter