Morten Stordalen, som er Frps fraksjonsleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, reagerer sterkt på at barnevernsaken i Drammen, hvor en ansatt ble kjæreste med moren, ikke umiddelbart ble flyttet til en annen kommune.

– Her skulle det ha blinket store varsellamper. Saken burde vært overført til settebarnevern umiddelbart, sier han.

Selv om forholdet ble innledet etter at den barnevern-ansatte skrev en negativ rapport om faren, mener Frp-representanten at det er all grunn til å stille spørsmål ved habiliteten.

– Lojaliteten til medforfatteren som vitnet, hvor ligger den? Det må man jo spørre seg.

Først da Drammens Tidende tok opp spørsmålet om habilitet, flyttet Drammen kommune saken til Lier kommune.

 

Morten Stordalen mener denne saken viser behovet for autorisasjon av ansatte i barnevernet.

– Det er på høy tid at barnevernet tenker habilitet i alle saker. Det er ikke rart folk mister tillit til barnevernet. Vi ønsker en autorisasjonsordning, nettopp for at barnevernansatte skal være mer årvåkne i forhold til habilitet og det å gjøre feil, fordi det er så store inngripen i familiers liv.

 

Les mer på DT.no.

ektenyheter