Fastlegene har monopol på statlig refusjon på allmennlegetjenester. Siden det opprettes for få fastlegehjemler, har prisen skutt i været. Nå selges pasientlister og rett til statlig refusjon for opptil 2 millioner kr. Erfarne og godt etablerte fastleger selger, mens nyutdannede leger med mye gjeld fra før tvinges til å kjøpe refusjonsrettigheter og pasientlister.

Legeforeningen mener det trengs 500 nye legejobber hvert år fremover, fordi kommunene ikke oppretter nok fastlegehjemler. Det foreningen ikke tar kritikk for er at deres monopolisering av retten til statlig refusjon gjør at kommunebyråkrater må opprette fastlegehjemler, noe som åpenbart ikke fungerer. Legeforeningen har altså laget en veldig vanskelig situasjon med tanke på å få jobb for sine nyutdannete medlemmer, samtidig som de har overført store verdier til etablerte allmennleger fordi foreningen har fremforhandlet et refusjonsmonopol.

Det er faktisk slik at erfarne fastleger som vil arbeide mindre, av og til leier ut sin fastlegehjemmel og krever 40-50 % av all inntekt fra sin vikar. Dette kan de gjøre fordi mange nyutdannede leger sliter med å få jobb etter studiet, og fordi de har monopol på å få refusjon fra staten. Å opprette en egen allmennlegepraksis utenfor fastlegeordningen er vanskelig på grunn av mye byråkrati, og medfører at man må ta mange ganger så høy pris, fordi man ikke får refusjon fra staten.

Da DN omtalte at fysioterapeuter selger refusjonsrettigheter i 2008, ble det kalt korrupsjon. Problemstillingen har imidlertid ikke blitt omtalt i massemediene når det gjelder leger.

Les omtalen av kjøp og salg av refusjonsrettigheter og pasientlister, samt prisnivået på disse, på legejobber.no.

ektenyheter