Toppsjef Rune Bjerke i DNB hadde i fjor en samlet godtgjørelse på 7,9 millioner kroner, fremkommer det i årsrapporten til DNB, som ble lagt ut torsdag, skriver bt.no.

Bjerkes godtgjørelse fordeler seg som følger:

• Utbetalt lønn: 5.427.000

• Opptjent bonus: 2.170.000

• Naturalytelser og andre ytelser: 262.000

Stormet i fjor

I fjor vekket det mye oppsikt da Bjerkes samlede godtgjørelse ble kjent. Han hadde få måneder tidligere sagt at kundene måtte være med på et spleiselag for at bankene skulle få mer egenkapital og bli mer solide.

Som følge av det fikk han mye kjeft da den samlede godtgjørelsen, som da var 7,7 millioner kroner, ble kjent.

Siden da har sjefen for Norges største bank altså økt lønnen med rundt 200.000 kroner.

– Det er full enighet om at det begrepet ikke var helt heldig, sier konserndirektør for kommunikasjon, Thomas Midteide, om Bjerkes famøse «spleiselag»-uttalelse.

Les mer på Aftenposten.no.

ektenyheter