99 år gamle Berner Jåsund fra Sandnes fikk i fjor høst innvilget en fast sykehjemsplass. Nå, et halvt år senere, venter han fortsatt på det ledige rommet.

Per i dag er det ingen ledige sykehjemsplasser i kommunen.

I mellomtiden er Berner innlosjert ved Sandnes helsesenter, en løsning datteren Berit Jåsund mener er langt fra optimal.

– Her har han det godt og trives godt, men det er korttidsopphold. Og nå har far kommet så langt at han er snart hundre år og trenger tilsyn døgnet rundt, sier en oppgitt Berit Jåsund.

Hun er datter til Berner og håper faren snart får den plassen han er innvilget.

– Det er ingen ledige sykehjemsplasser som han kan få på per dag, sier Morten Auglend som er avdelingsleder ved Sandnes helsesenter.

– Hva er årsaken til det?

– Pasientene får tildelt sykehjemsplass etter behov, og for enkelte kan ventetiden bli lang, svarer Auglend.

 

Mens Berner venter på fast sykehjemsplass, bor kona Ester på 93 år fortsatt hjemme. Også hun har søkt om plass, og deres største ønske er igjen å få bo i sammen.

– Det vil bety mye. Mann og kone skal være i sammen og leve i sammen, sier Berner.

 

Les hele artikkelen på TV2.no.

ektenyheter