Dette er ingen konspirasjonsteori eller en en tidlig 1. april-spøk, det er virklighetes Norge i dag.

Systemet fungerer slik at alle i AP som har en ministerstilling, bruker sin stillingen med alle midler til å innsette AP-folk i alle viktige stillinger i vårt samfunn. De som har fått sin lederstilling med drahjelp av APs politiske muldvarpsystem, vil i all fremtid være lojal til AP.

Disse samfundslederne er i prinsippet umulig å få fjernet fra sine stillinger fordi de er beskyttet av AP-regjeringen. Alle bedrifter som staten har eierskap i i dag, har AP folk i ledelsen, og har fått sin stilling gjennom muldvarpsystemet. Det er mange eksempler på at muldvarpsystemet bruker press, trusler om oppsiglser, trusler om inndragning av øknomiske støtteordninger, kameraderi, forfremmelser, lønnshøyninger, utfrysinger i et miljø, osv.

Listen kan gjøres lang som et ondt år, og oppfinnsomhet i å presse er ubegrenset. Det er ikke lenge siden Trond Giske benyttet muldvarpsystemet i Telenor-saken. De viktigeste maktpersonene i samfunnet er først og fremst i media. Da er det ikke alltid det som blir formidlet i media som er det verste, men det som skulle ha vært formidlet.

Den skjulte sensurering har til hensikt å fremme et bestemt politisk budskap er det verste. Mangel på motforestillinger og kritikk. Med dette prinsippet fikk Joseph Goebbels hele Tyskland til å støtte opp om et vanvittig politisk system. Kritikere ble henrettet på stedet. Den eneste måten som samfunnet kan skaffe seg oversikt over problemet, er at alle ansatte i viktige stillinger i samfunnet må stemme elektronisk og resultatet legges ut offentlig.

 

Les mer på ABC Nyheter.

ektenyheter