Tall fra Oslo universitetssykehus viser at ventelistene for organtransplantasjon vokser, og aldri har de vært lengre. Ved utgangen av 2014 stod 418 personer på listen. Noen av dem må vente i mange år.

Les også: Har ventet i åtte år på en nyre

– Vi blir eldre

Hovedårsaken er at flere mennesker får et tilbud om en transplantasjon.

– Vi blir eldre, og er i bedre form sent i livet. Men også flere unge mennesker med diabetes type 1, få i dag tilbud om en ny bukspyttkjertel, noe som betydelig øker livskvaliteten deres, sier transplantasjonskirurg ved Rikshospitalet, Pål Foyn Jørgensen, til NRK.

På Rikshospitalet i Oslo utfører kirurgene flere transplantasjoner enn tidligere.

– Det har vært en betydelig økning bare de fem siste årene. Flere typer transplantasjoner har mangedoblet seg de siste årene, sier Jørgensen.

Men problemet er at donorratene ikke holder tritt med utviklingen.

I 2014 sa én av fire pårørende nei til å donere bort organer på avdødes vegne. Samtidig er mellom 70 og 80 prosent av befolkningen positive til å donere bort organene sine.

Jørgensen leder også faggruppen i Norod, Norsk ressursgruppe for organdonasjon, hvor de driver med opplæring av leger som spør pårørende om organer til avdøde.

– Vi vet lite om hvorfor pårørende sier nei til å donere bort organer til avdøde. Det kan henge sammen med religiøs og kulturell bakgrunn. Noen er engstelige for operasjonssåret etter at organet er tatt bort, og noen mener at avdøde har lidd nok, sier Jørgensen.

Les hele artikkelen på NRK.no.

ektenyheter