«Hva som skjer med Hellas i dag, vil skje med Italia i morgen. Før eller senere vil misligholdelse oppstå», sier Italias Beppe Grillo

Det politiske sentrum i Sør-Europa er i oppløsning. Etableringspartiene av sentrum-venstre og sentrum-høyre – La Casta, som de sier i Spania – har med suksess ofret seg ved å håndheve EMUs gjeldsdeflasjon.

Spanias neo-bolivarianske Podemos-parti nekter å falme. Det har overlevd interne splittelser. Det har ristet av seg fiendtlig pressedekning over dets finansielle bånd til Venezuela.

Les mer.

ektenyheter